Wyniki ankiet w ramach projektu EU-WISE: jaki jest poziom wiedzy na temat Sprawiedliwego Handlu?

Kwiecień minął nam m.in. pod znakiem zadań w ramach projektu Erasmus+ „EU-WISE Young Citizens Consumers”, w którym od grudnia 2020 roku bierzemy udział. W ciągu ostatnich tygodni odbyło się kilka spotkań online z partnerami projektu z Rumunii, Belgii i Włoch (dwóch partnerów) a także uczestnikami projektu w Polsce, czyli nauczycielami i edukatorami, którzy będą pracować bezpośrednio z młodzieżą.

spotkanie online

W ciągu ostatniego miesiąca wszyscy uczestnicy projektu przeprowadzali ankiety wśród mieszkańców swoich krajów. Celem badania była ocena stopnia wiedzy na temat zrównoważonej konsumpcji, w tym Ruchu Sprawiedliwego Handlu i Slow Food. Respondentami byli ludzie w różnym wieku, ale w większości były to osoby młode, do których kierowany jest projekt. W Polsce ankietę wypełniło 400 respondentów, w Belgii 56, we Włoszech 102, a w Rumunii 53.

  • Polska: większość respondentów to młodzież w wieku 13-17 lat.
  • Belgia: większość to osoby w wieku 30-60 lat (56,7%).
  • Rumunia: ankietowani to w większości ludzie młodzi w wieku 18-30 lat (41,5%).
  • Włochy: większość respondentów stanowiła młodzież w wieku 18–30 lat.

Jaki jest poziom wiedzy na temat Sprawiedliwego Handlu? Wyniki ankiet.

Tak, jak się spodziewaliśmy wyniki ankiet różnią się w zależności od kraju, z którego pochodzą respondenci.

  • W Rumunii nikt z młodych respondentów nie znał definicji Sprawiedliwego Handlu.
  • W Polsce wynik również nie był zbyt dobry, bo tylko 12,7% młodzieży potrafiła swoimi słowami opisać czym jest Sprawiedliwy Handel.
  • We Włoszech wynik był nieco lepszy, bo 28,9% ankietowanych potrafiło podać definicję.
  • Najlepszy wyniki został zarejestrowany w Belgii, ponieważ aż 56,3% młodych respondentów słyszało o Ruchu Sprawiedliwego Handlu i potrafili podać jego definicję.

Choć rezultaty mogą nie wydawać się najlepsze, to dla nas jest to potwierdzenie, że takie projekty jak EU-WISE są potrzebne i że czeka nas praca w młodzieżą, która rzeczywiście wyraża chęć zdobycia wiedzy na ten temat i tej wiedzy potrzebuje. Sami respondenci deklarują, że chcą dowiedzieć się o Sprawiedliwym Handlu więcej i że chcą być świadomymi konsumentami. W Polsce 87,6% młodzieży uważa, że może kupować certyfikowane produkty.

Jak młodzież postrzega Ruch Fair Trade? W ankietach najczęściej podawane były takie określenia jak: godność, etyczna praca, sprawiedliwość, szacunek (Polska), wzajemność (Włochy), model/ system ekonomiczny, producent, konsumpcja, uczciwa cena, partnerstwo, zrównoważony rozwój (Belgia), sprawiedliwa gospdarka, “każdy wygrywa”, wsparcie dla producentów (Rumunia).

Duży potencjał widzimy w mediach społecznościowych, które młodzież podała jako źródło informacji oraz narzędzie do rozpowszechniania treści. Oczywiście przeprowadzone zostaną również bezpośrednie akcje, warsztaty, szkolenia itp.

Ruch Slow Food

Wyniki dotyczące ruchu Slow Food wypadają nieco gorzej. W Polsce tylko 9,9% młodzieży znało definicję Ruchu Slow Food. We Włoszech 7,9%, w Belgii był to tylko jeden młody ankietowany, natomiast w Rumunii 5,7%. Jednakże w każdym kraju repondenci wyrażali swoją chęć do zaangażowania się w działania tego ruchu i zdobycia na jego temat większej wiedzy.

Zrównoważony rozwój i konsumpcja

Na temat zrównoważonego rozwoju i konsumpcji wiedza wśród młodzieży nie jest zbyt duża. W Rumunii 68,6% młodych ankietowanych odpowiedziało, że nie wie o żadnym ruchu, który byłby związany ze zrównoważonym rozwojem i konsumpcją. W Belgii ten wynik jest lepszy, ponieważ prawie 70% ankietowanych w jakimś stopniu zna tę tematykę. We Włoszech odpowiedzi były zróżnicowane, ponieważ 38% ankietowanych w ogóle nie słyszało o tej tematyce, 36% nie było pewnych, a 25% odpowiedziało twierdząco. W Polsce 8,5% młodych ludzi wie czym jest zrównoważony rozwój i konsumpcja.

Do wyników ankiet z pewnością jeszcze będziemy wracać. Jest to nasze źródło wiedzy, dzieki któremu będziemy mogli (wraz z partnerami) dopasować program działań do młodzieży. Przed nami kolejne spotkania i aktywności, o których z pewnością będziemy jeszcze pisać. Zachęcamy do śledzenia hasztagu #EUWISE w internecie.


Projekt sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej przez program Erasmus+. Niniejszy dokument odzwierciedla poglądy autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Logo UE

logo projektu