Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu – 20-lecie działalności

Dwa dekady temu, kiedy idea Sprawiedliwego Handlu była w Polsce nowinką i szerzej nieznaną ideą, powstało Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu (PSSH). Od tego czasu, PSSH nieprzerwanie działało, aby ta idea zakorzeniła się w świadomości Polaków, rozwijając sieć współpracy, organizując kampanie oraz uczestnicząc w licznych międzynarodowych inicjatywach. Dziś, patrząc wstecz, możemy z dumą śledzić drogę, jaką przebyło Stowarzyszenie, będąc świadkami wielu jego sukcesów. Poniżej prezentujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń ostatnich 20-lat działalności Stowarzyszenia.

Kalendarium działalności Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu

2003: Powstanie Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu.
2004: Współpraca z El Puente, rozpoczęcie sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów Sprawiedliwego Handlu.
2005: Uzyskanie pierwszej w Polsce licencji Fairtrade International.
2007: Uruchomienie pierwszego w kraju projektu promującego Sprawiedliwy Handel z funduszy UE.
2009: Gość z Meksyku – pierwsza wizyta producenta kawy w Polsce. W tym samym roku odbyła się konferencja Fair Trade Towns New Member States w Gdańsku oraz PSSH brało udział w tworzeniu polskiej Koalicji Sprawiedliwego Handlu.

 

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

Pierwsza w Polsce licencja Fairtrade International dla PSSH

2010: Przystąpienie do World Fair Trade Organisation i WFTO-Europe, start kampanii Fair Trade Towns i Fair Trade Schools we współpracy z Koalicją Sprawiedliwego Handlu oraz udział w konferencji Fair Trade Towns w Bonn. Coroczny udział w kolejnych konferencjach w latach 2011-2023.
2011: Zapoczątkowanie kampanii Fair Trade Towns w Gdańsku i uchwalenie pierwszej w Polsce uchwały Rady Miasta wspierającej Sprawiedliwy Handel. Obchody pierwszego w Polsce Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu. PSSH uczestniczyło również w konferencji WFTO w Mombasie, będąc pierwszą polską organizacją na tym wydarzeniu. Udział w kolejnych konferencjach w 2013, 2015, 2017, 2019 i 2022 roku.

2012: Międzynarodowa konferencja Fair Trade Towns w Poznaniu, otwarcie sklepu Fair Trade 100% w tym mieście. Wizyta przedstawiciela PSSH u producentów trzciny cukrowej i orzechów macadamia w Malawi połączona z monitoringiem producentów kawy w Kamerunie i herbaty w Rwandzie.
2014: PSSH przystępuje do Koalicji CSR Watch Polska oraz uczestniczy w pierwszym Fair Trade Breakfast w Brukseli. Udział w kolejnych edycjach w 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 roku.
2015: Rozpoczęcie współpracy z Fair Trade Advocacy Network i realizacja dwóch projektów finansowanych ze środków UE – “Promoting Responsible Investments and Commerce in Europe” (PRICE) oraz “Advocacy for Fair Trade”. Wydanie pierwszego polskiego przewodnika na temat Sprawiedliwego Handlu.
2016: Udział w seminarium Fair Trade Nation w Glasgow.

Spotkanie młodych liderów EU WISE z Polski z Jakubem Klichem, asystentem europosła Łukasza Kohuta

Fair Trade Breakfast w Brukseli w 2022 roku

2018: PSSH staje się sygnatariuszem międzynarodowego Fair Trade Charter.
2019-2020: Aktywny udział w pracach grup roboczych ds. odpowiedzialnej konsumpcji przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
2020-2022: Realizacja projektu EU-WISE Young Citizens Consumers finansowanego ze środków programu Erasmus+.
2021: Przystąpienie do Grupy Zagranica.
2023: Początek realizacji projektów FaiRevolution oraz Gateway to Fair Trade Fashion.

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu. Spotkanie uczestników projektu EU-WISE Young Citizens-Consumer w Katowicach

Spotkanie uczestników projektu EU-WISE Young Citizens-Consumer w Katowicach

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu filarem Ruchu Fair Trade w Polsce

Po dwudziestu latach nieustannej pracy, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu pozostaje ważnym filarem w strukturze ruchu Fair Trade nie tylko w Polsce, lecz także i na świecie. Zaangażowanie, pasja oraz nieustępliwość członków PSSH sprawiły, że idea Sprawiedliwego Handlu nie jest już obca dla wielu Polaków. Dzięki Stowarzyszeniu Polska zyskała głos w globalnych dyskusjach na temat odpowiedzialnego biznesu i konsumpcji. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, PSSH jest gotowe na kolejne lata pracy, dążąc do tego, aby idea Fair Trade stała się nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu społeczno-gospodarczego. Celebrując dwudziestolecie swojego istnienia, patrzymy z optymizmem w przyszłość, wierząc w dalszy rozwój i upowszechnienie idei Sprawiedliwego Handlu w Polsce.