Sprawiedliwy Handel wspiera uchodźców

W piątek 3 lutego 2023 r. we Frankfurcie Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu (WFTO) i Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), zebrały się, aby wydać wspólne oświadczenie o wartościach jakie Sprawiedliwy Handel niesie dla budowania zrównoważonej przyszłości. Poniżej prezentujemy treść oświadczenia.

Made51 - pomoc dla uchodźców

W dzisiejszych czasach troska o ludzi i planetę nie stanowią fundamentu większości przedsiębiorstw. Na szczęście na całym świecie świadomi konsumenci coraz częściej reprezentują istotny czynnik wywierający wpływ na panujący klimat gospodarczy, nie narażając przy tym dobrostanu producentów i środowiska dla korzyści finansowych. Konsumenci, którzy kupują produkty Sprawiedliwego Handlu, przyczyniają się do wspólnego budowania lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości z przedsiębiorstwami kierowanymi misją. Dlatego tak ważna jest potrzeba systemów weryfikacji, które wypełnią lukę między producentami a konsumentami i stworzą wspólny język oparty na przejrzystości, który będzie kluczem do ostatecznego zrewolucjonizowania obecnego systemu gospodarczego.

Sprawiedliwość klimatyczna, społeczna i płciowa to podstawa

Oczekuje się, że światowy sektor rzemieślniczy znacznie wzrośnie w nadchodzących latach ze względu na popularność rękodzieła. To samo dotyczy produktów wytwarzanych przez drobnych rolników i lokalnej produkcji żywności, a w konsekwencji również naszych rynków żywności. Dążenie do wykorzystywania siły nabywczej do tworzenia dóbr odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo rośnie wśród konsumentów na całym świecie. Przedsiębiorstwa Sprawiedliwego Handlu znajdują się w idealnej sytuacji, która umożliwia wykorzystanie tych dwóch trendów z korzyścią dla ludzi i planety. Podstawą tego modelu biznesowego jest sprawiedliwość klimatyczna, społeczna i płciowa. WFTO zapewnia system weryfikacji, który gwarantuje, że przedsiębiorstwa będące częścią jej globalnej społeczności są naprawdę zaangażowane w przestrzeganie 10 zasad Sprawiedliwego Handlu. Poprzez swój System Gwarancyjny WFTO sprawdza, czy przedsiębiorstwo jest kierowane misją, koncentruje się na interesach ludzi i planety, oraz czy jest to zakorzenione w jego strukturze, systemach i praktykach.

MADE51 – globalna marka rękodzieła

Photo: UNHCR/ L Ghaisen

MADE51, globalna marka UNHCR, która wybrała WFTO jako swojego partnera wdrożeniowego, ma na celu połączenie rzemieślników-uchodźców z międzynarodowymi rynkami. Współpracując z ponad 3500 uchodźcami i rzemieślnikami, MADE51 ma na celu kompleksowe wzmocnienie i włączenie uchodźców w globalne łańcuchy dostaw, jednocześnie spełniając cele w zakresie środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG, ang. Environmental, Social and Corporate Governance). Spośród 40 lokalnych przedsiębiorstw społecznych, które przystąpiły do projektu, 10 to przedsiębiorstwa Sprawiedliwego Handlu zweryfikowane przez WFTO. Dzięki temu ich model biznesowy koncentruje się zarówno na dobrobycie rzemieślników-uchodźców, jak i na ochronie środowiska. Jako partner wdrożeniowy UNHCR, WFTO ściśle współpracuje z rzemieślnikami będącymi uchodźcami oraz wykorzystuje ich umiejętności, tradycje i dziedzictwo, aby ręcznie wytwarzali unikalne produkty. To gwarantuje im nie tylko niezależność finansową, lecz także pozwala konsumentom poznać ich historię, kulturę i hart ducha.

Wraz z UNHCR, WFTO wykorzystuje podejście oparte na współpracy w celu zbudowania ekosystemu, który zapewnia realną drogę do wprowadzenia na rynek towarów Sprawiedliwego Handlu, pochodzących ze zrównoważonych źródeł, etycznie wyprodukowanych i wyprodukowanych przez uchodźców.

 

Źródło: WFTO, zdjęcia: Made51 i UNHCR/LGhaisen, tłum. Szymon Luliński