PROJEKT „GLOKERS”

Projekt Glokers zakłada promowanie zrównoważonego rozwoju wśród młodych ludzi w UE, dając im jednocześnie możliwość bycia rzecznikami zmian i tworzenia integracyjnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poprzez zintegrowane podejście łączące koncepcję glokalizmu, promocję sprawiedliwego handlu i kampanie uświadamiające, projekt ten chce dołożyć własną cegiełkę do stworzenia pokolenia osób, które są świadome i aktywnie zaangażowane w walkę ze zmianami klimatu oraz promowanie etycznych i zrównoważonych praktyk biznesowych.

Prace projektowe rozpoczęły się 24 grudnia 2023, a jego zakończenie zaplanowane jest na 30 listopada 2025. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Cele projektu

Generalnym celem projektu jest promowanie globalnych i integracyjnych podejść do walki ze zmianami klimatu, w połączeniu z ideą Sprawiedliwego Handlu i poprzez prowadzenie kampanii. Cele szczegółowe projektu obejmują natomiast pobudzanie ponadnarodowego partnerskiego uczenia się, przyczynianie się do integracji społecznej, testowanie innowacyjnych praktyk i promowanie aktywnego obywatelstwa UE opartego na wartościach. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych – Facebooka oraz Instagram, aby być na bieżąco z postępami w ramach projektu!

Koordynatorem projektu Glokers jest Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, a partnerami w projekcie są Markeut Skills Sociedad Limitada z Hiszpanii, Equo Garantito i Project School z Włoch oraz Equação z Portugali.

Zobacz nasze inne projekty!

Glokers