Oferta dla szkół

Do współpracy w promowaniu idei Sprawiedliwego Handlu zapraszamy wszystkie szkoły – od szkół podstawowych, aż po uniwersytety.

 

Jak można się włączyć?

 

1. Kampania Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu

Zaangażowanie się w Kampanię oznacza aktywne działania na rzecz promowanie idei Sprawiedliwego Handlu, takie jak:

– prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, w tym odnośnie do przyczyn ubóstwa w krajach rozwijających się, związanych m.in. z globalnym systemem handlu i jego wpływem na społeczności tych krajów;
– podejmowanie na terenie szkoły oraz w społeczności lokalnej działań promujących ideę Sprawiedliwego Handlu jako narzędzia walki z ubóstwem i poprawy warunków życia drobnych wytwórców w krajach rozwijających się;
– sprzyjanie dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu na terenie szkoły.

Szkołą Przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu może być dowolna szkoła podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna lub uczelnia wyższa.

Dowiedz się więcej.

 

2. Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu

Obchody Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu (druga sobota maja) są znakomitą okazją do przybliżenia idei Fair Trade zarówno uczniom szkoły, jak i nauczycielom i środowisku lokalnemu.

Co roku wiele szkół z całej Polski aktywnie włącza się w obchody święta, organizując takie aktywności jak m.in. śniadania Sprawiedliwego Handlu, pokazy filmów, debaty.

Dowiedz się więcej.

 

3. Inne możliwości współpracy

Jeżeli masz inny pomysł na działania edukacyjne w swojej szkole – napisz do nas! Nasza współpraca ze szkołami obejmuje aktywności takie jak prelekcje dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych.