Projekty obecnie realizowane

EU WISE

Od grudnia 2020 roku bierzemy udział w projekcie EU WISE. To pomysł na budowę świadomości obywatelskiej i zaangażowanie młodych ludzi w promocję odpowiedzialnej konsumpcji i Celów Zrównoważonego Rozwoju. W projekcie wezmą udział grupy młodzieży z 4 państw Unii Europejskiej. Więcej…

Nasze stałe działania

Od 2005 roku bierzemy udział w licznych projektach, których celem jest popularyzacja Zasad Sprawiedliwego Handlu, edukacja, realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz działania na rzecz zmiany kształtu współczesnej gospodarki, której zasady ustalają największe korporacje.  Poniżej przedstawiamy projekty obecnie realizowane.

Sprzedaż produktów z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu

Od 2005 roku budujemy rynek Sprawiedliwego Handlu. Promujemy produkty, sprzedajemy je i przybliżamy zasady certyfikacji produktów Fair Trade. Więcej…

Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Kampania Fair Trade Towns w Polsce – tworzymy społeczności, które działają na rzecz Sprawiedliwego Handlu popularyzując go na skalę lokalną. Więcej…

Działania rzecznicze

Staramy się brać aktywny udział w debacie publicznej, zachęcamy do współpracy parlamentarzystów i europarlamentarzystów i decydentów lokalnych. Śledzimy bieżące wydarzenia polityczne, które mogą mieć wpływ na Sprawiedliwy Handel, a także reguły handlu międzynarodowego. Działamy zarówno na poziomie krajowym, jak i  Unii Europejskiej.  Więcej…