Projekty obecnie realizowane

PROJEKT „GLOKERS”

Celem projektu jest promowanie globalnych i integracyjnych podejść do walki ze zmianami klimatu, w połączeniu z ideą Sprawiedliwego Handlu i poprzez prowadzenie kampanii. Cele szczegółowe projektu obejmują natomiast pobudzanie ponadnarodowego partnerskiego uczenia się, przyczynianie się do integracji społecznej, testowanie innowacyjnych praktyk i promowanie aktywnego obywatelstwa UE opartego na wartościach.
Koordynatorem projektu jest Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, a partnerami w projekcie są Markeut Skills Sociedad Limitadaz Hiszpanii, Equo Garantito i Project School z Włoch oraz Equação z Portugali.
Więcej o projekcie w artykule: link.

PROJEKT „GATEWAY TO FAIR TRADE FASHION”

World Fair Trade Organisation dzięki środkom uzyskanym w ramach współpracy z Amani Foundation rozpoczęło projekt pt. „Gateway to Fair Trade Fashion”. Jego kluczowym celem jest sprawienie, aby producenci mody posiadającej certyfikaty Sprawiedliwego Handlu otrzymali szansę na dotarcie z efektami swojej pracy do szerszego grona odbiorców. W projekcie uczestniczy Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego HandluWięcej…

Nasze stałe działania

Od 2005 roku bierzemy udział w licznych projektach, których celem jest popularyzacja Zasad Sprawiedliwego Handlu, edukacja, realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz działania na rzecz zmiany kształtu współczesnej gospodarki, której zasady ustalają największe korporacje.  Poniżej przedstawiamy projekty obecnie realizowane.

Sprzedaż produktów z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu

Od 2005 roku budujemy rynek Sprawiedliwego Handlu. Promujemy produkty, sprzedajemy je i przybliżamy zasady certyfikacji produktów Fair Trade. Więcej…

Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Kampania Fair Trade Towns w Polsce – tworzymy społeczności, które działają na rzecz Sprawiedliwego Handlu popularyzując go na skalę lokalną. Więcej…

Działania rzecznicze

Staramy się brać aktywny udział w debacie publicznej, zachęcamy do współpracy parlamentarzystów i europarlamentarzystów i decydentów lokalnych. Śledzimy bieżące wydarzenia polityczne, które mogą mieć wpływ na Sprawiedliwy Handel, a także reguły handlu międzynarodowego. Działamy zarówno na poziomie krajowym, jak i  Unii Europejskiej.  Więcej…