Projekt „Gateway to Fair Trade Fashion”

World Fair Trade Organisation dzięki środkom uzyskanym w ramach współpracy z Amani Foundation rozpoczyna nowy projekt pt. „Gateway to Fair Trade Fashion”. Jego kluczowym celem jest sprawienie, aby producenci mody posiadającej certyfikaty Sprawiedliwego Handlu otrzymali szansę na dotarcie z efektami swojej pracy do szerszego grona odbiorców. W projekcie uczestniczyć będzie również Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu.

Projekt "Gateway to Fair Trade Fashion". Pokaz mody Fair Trade w Indiach.

Projekt „Gateway to Fair Trade Fashion”. Pokaz mody Fair Trade w Indiach.

Luka między popytem a podażą

Przedsiębiorstwa modowe zrzeszone w WFTO produkują zrównoważone, etyczne i piękne ubrania. To co reprezentują to coś więcej niż tylko sposób wykonania odzieży. Firmy te są kierowane misją, w ramach której podejmują działania na rzecz tworzenia godnych miejsc pracy w sektorze mody z jednoczesnym zachowaniem szacunku dla środowiska. Na nowo definiują modę Sprawiedliwego Handlu w kontekście globalnym, łącząc techniki rzemieślnicze oraz awangardową sztukę.

Niestety istnieje rozdźwięk między producentami ubrań Sprawiedliwego Handlu, a potencjalnymi nabywcami ich produktów w postaci hurtowni odzieży. Luka między popytem a podażą jest nieproporcjonalna, ponieważ producenci są skłonni dostarczać wyselekcjonowane produkty, aby sprostać wymaganiom kupujących. Brakuje im także możliwości handlu elektronicznego dla tych przedsiębiorstw Sprawiedliwego Handlu, które chciałyby umożliwić kupującym składanie zamówień na ich produkty w dowolnym miejscu na całym świecie.

Katalog z modą Fair Trade WFTO

Projekt „Gateway to Fair Trade Fashion”, Katalog z modą Fair Trade WFTO

Gateway to Fair Trade Fashion

Pierwszym krokiem do rozwiązania powyższych problemów było utworzenie strategicznego partnerstwa przez Światową Organizację Sprawiedliwego Handlu (WFTO) i Amani Foundation. W ramach projektu zostanie opracowany plan obejmujący ponad trzy lata działań. Pierwszy etap będzie dotyczył konceptualizacji projektu Fair Fashion. Kluczową częścią tej fazy będą badania rynku, które obejmą analizę potrzeb producentów mody Sprawiedliwego Handlu. Ponadto przeprowadzona zostanie także analiza potrzeb odbiorców hurtowych/B2B.

Druga faza obejmie konkretyzację koncepcji zwiększenia popytu i rozwiązania problemu niedopasowania do potrzeb rynku. Fazy 3 i 4 będą dotyczyły wdrożenia i wprowadzenia koncepcji do sieci członków WFTO oraz na rynek potencjalnych odbiorców hurtowych/B2B. 

Z niecierpliwością czekamy na wyniki tych działań oraz mamy nadzieję, że sprawiedliwa i zrównoważona moda dzięki takim jak ten projektom w przyszłości stanie się kluczowym graczem na międzynarodowym rynku odzieżowym.

Autor: Szymon Luliński