Projekty obecnie realizowane

PROJEKT „FAIREVOLUTION”

FaiRevolution to projekt dofinansowany z programu Erasmus+, który ma na celu zwiększenie świadomości osób dorosłych w temacie barier społeczno-ekonomicznych i różnic kulturowych. Przez okres roku wolontariusze, nauczyciele i edukatorzy będą zaangażowani w propagowanie Sprawiedliwego Handlu jako skutecznego narzędzia do sprostania tym wyzwaniom. Projekt pozwoli także na stworzenie nowych materiałów informacyjno-edukacyjnych w tym zakresie. Koordynatorem projektu jest włoska organizacja Equo Garantito, a wspierać ich będzie nasze Stowarzyszenie oraz słoweńska organizacja Pravična trgovina 3MUHE.

PROJEKT „GATEWAY TO FAIR TRADE FASHION”

World Fair Trade Organisation dzięki środkom uzyskanym w ramach współpracy z Amani Foundation rozpoczęło projekt pt. „Gateway to Fair Trade Fashion”. Jego kluczowym celem jest sprawienie, aby producenci mody posiadającej certyfikaty Sprawiedliwego Handlu otrzymali szansę na dotarcie z efektami swojej pracy do szerszego grona odbiorców. W projekcie uczestniczy Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego HandluWięcej…

Nasze stałe działania

Od 2005 roku bierzemy udział w licznych projektach, których celem jest popularyzacja Zasad Sprawiedliwego Handlu, edukacja, realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz działania na rzecz zmiany kształtu współczesnej gospodarki, której zasady ustalają największe korporacje.  Poniżej przedstawiamy projekty obecnie realizowane.

Sprzedaż produktów z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu

Od 2005 roku budujemy rynek Sprawiedliwego Handlu. Promujemy produkty, sprzedajemy je i przybliżamy zasady certyfikacji produktów Fair Trade. Więcej…

Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Kampania Fair Trade Towns w Polsce – tworzymy społeczności, które działają na rzecz Sprawiedliwego Handlu popularyzując go na skalę lokalną. Więcej…

Działania rzecznicze

Staramy się brać aktywny udział w debacie publicznej, zachęcamy do współpracy parlamentarzystów i europarlamentarzystów i decydentów lokalnych. Śledzimy bieżące wydarzenia polityczne, które mogą mieć wpływ na Sprawiedliwy Handel, a także reguły handlu międzynarodowego. Działamy zarówno na poziomie krajowym, jak i  Unii Europejskiej.  Więcej…