Projekt EU WISE – ewaluacja kampanii przeprowadzonych w 2022 roku

Przedstawiamy omówienie raportu z ewaluacji kampanii w ramach projektu “Budowa potencjału młodych liderów: EU WISE Young Citizens – Consumers” Celem projektu było przeprowadzenie 7 kampanii lokalnych wprowadzających zmianę postaw u lokalnych społeczności, budujących wzrost wiedzy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, dobrych wzorców odpowiedzialnej konsumpcji oraz budujących świadomość bycia odpowiedzialnym konsumentem. W projekcie udział wzięło 6 szkół partnerskich z , Działdowa, Gdańska, Katowic, Warszawy, Piekar Śląskich i Siemianowic Śląskich.

EU WISE

Ewaluacja końcowa działań w kampanii została przeprowadzona na terenie szkół i instytucji partnerskich za wyjątkiem Działdowa i Gdańska, gdzie ewaluacja odbyła się w formie online. W pierwszej części spotkania ewaluacji ilościowej podlegał stopień osiągnięcia zakładanych rezultatów. Druga część poświęcona była refleksji uczestników nad współpracą, poziomem zaangażowania, korzyściom i trudnościom na poziomie indywidualnym “ja”, zespołu i wszystkich biorących udział w projekcie placówek.

Projekt EU WISE w liczbach

We wszystkich placówkach projektowych udało się dotrzeć z działaniami bezpośrednimi do 3054 osób, a każda z nich dotarła do minimum 100 osób. Prowadzone przez placówki kampanie online otrzymały sumarycznie 4756 reakcji. Trzem placówkom nie udało się zgromadzić 1000 obserwatorów wydarzeń online.

Spośród wszystkich placówek biorących udział w projekcie, dwie posiadają tytuł Szkoły/Placówki przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu i będą się ubiegały o jego przedłużenie. Pozostałe są w procesie wypełniania  zgłoszenia. Dzięki zaangażowaniu Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich tytuł miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu otrzymały Piekary Śląskie. Ponadto dwie placówki projektowe widnieją na mapie Społeczności Przyjaznych Fair Trade. Osoby, które wzięły udział w wyjeździe do Mediolanu otrzymały także certyfikaty Youthpass.

Wzrost wiedzy z zakresu Sprawiedliwego Handlu

Wszyscy uczestnicy ewaluacji wyrazili przekonanie, że projekt i realizacja kampanii pozwoliły im rozwinąć się pod względem świadomości i wiedzy na temat Sprawiedliwego Handlu i odpowiedzialnej konsumpcji – Fair Trade i Celów Zrównoważonego Rozwoju. W zależności od profilu placówki dało się zauważyć duże zróżnicowanie pod względem dojrzałości zespołów i umiejętności współpracy. Wielu uczestników miała refleksję, że ze względu na znaczną długość projektu skład zespołów ulegał zmianom, co skutkowało koniecznością przejmowania obowiązków, poczuciem spadku motywacji. Wszyscy mieli poczucie, że praca nad kampaniami wpłynęła na integrację zespołów, podniosła ich umiejętności współpracy, poczucia odpowiedzialności i organizacji. Na podstawie wypowiedzi młodzieży można stwierdzić, że projekt przyczynił się do zwiększenia proaktywnej postawy młodzieży w szerzeniu idei Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji – Fair Trade i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Uczestnicy projektu z Gdańska w towarzystwie decydentów, m.in. Europosła Janusza Lewandowskiego, posłanki Agnieszki Pomaski oraz viceprezydenta Gdańska Piotra Borawskiego

Przyszłość projektu EU WISE

W ramach ewaluacji odbyło się spotkanie online wszystkich zespołów wraz z koordynatorami poświęcone generowaniu pomysłów na aktywności mające potencjał przysłużenia się kontynuacji idei kampanii.  Oto kilka wypracowanych propozycji:

  • Zaprojektowanie i wydanie gry planszowej o Sprawiedliwym Handlu jako pomoc warsztatowa dla szkół;
  • Działania międzyszkolne na lokalnym terenie, aby stworzyć sieć szkół działających w tym samym kierunku;
  • Zamiast angażowania lokalnych polityków zaproszenie do współpracy “influencerów” – rozpoznawalne lokalnie lub w skali całego kraju osoby prowadzące własne blogi, vlogi, podcasty, TikToki, kampanie społeczne, aktywistów, np. apoloniusz eko, eko_paulina_górska, naturalnie_proste, Bosacka wiem co jem wiem co kupuje, Tomasz Rożek „Nauka, to lubię”, Damian Dąbrowski Prognoza Pogody, Rubens był z Bytomia;
  • Nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi, a przynajmniej ich kołami studenckimi;
  • Zorganizowanie kampanii reklamowej na rowerach miejskich;
  • Pozyskanie większych środków finansowych na produkty do degustacji – wyjścia do innych szkół, zapraszanie osób z lokalnych społeczności na warsztaty z poczęstunkami;
  • Wizyty studyjne w innych krajach uczestniczących w projekcie;
  • Stworzenie wspólnej aplikacji przez międzynarodowych partnerów projektu do Erasmus+ na kolejny projekt o roboczej nazwie EUWISer.

Pełna wersja raportu z ewaluacji kampanii EU WISE Young Citizens Consumers

Działania informacyjne w ramach projektu EU WISE Young Citizens – Consumers

#euwise #polskapomoc #sprawiedliwyhandel #erasmusplus

Autorka: Agnieszka Bilska, omówienie: Szymon Luliński


EU-WISE logo - Sprawiedliwy HandelErasmus + - partner projektu EU-WISE

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej “Polska Pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2021 r. www.gov.pl/polskapomoc