Sprawiedliwy Handel w służbie kobiet – BeadWORKS Kenya

Grono organizacji Sprawiedliwego Handlu zrzeszonych w ramach World Fair Trade Organization nieustannie się powiększa. Niedawno dołączyła do niego BeadWORKS Kenya. To firma zajmująca się rękodziełem, która wykorzystuje bogatą tradycję tworzenia koralików przez kobiety z północnej Kenii. Organizacja wychodzi naprzeciw kobietom tam, gdzie się znajdują, umożliwiając im zarabianie i zachowanie tradycyjnego, na wpół koczowniczego stylu życia.

Kobiety z BeadWORKS inspirują i rzucają wyzwanie

BeadWORKS Kenya

Dochód z produkcji ubrań i ozdób z koralików pozwala kobietom przetrwać i poprawić jakość życia ich rodzin. Dzięki temu mają pieniądze na opłacenie edukacji dzieci, lepsze wyżywienie rodzin, finansowanie kosztów leczenia, a także na zakup sprzętów codziennego użytku. Wszystko to możliwe jest bez dotychczasowego uciekania się do działań szkodliwych dla środowiska, takich jak produkcja węgla drzewnego lub nadmierny wypas owiec i kóz. Aktualnie liczba rzemieślniczek pracujących na rzecz przedsiębiorstwa, które funkcjonują w ramach 135 samorządnych grup, wynosi 1350 i wciąż rośnie.

BeadWORKS pomaga również kobietom zdobywać szacunek i wpływy w swoich społecznościach, poprzez przekazywanie 5% rocznych dochodów bezpośrednio na rzecz organizacji charytatywnej Conservancies. Ten procent z dochodu przeznaczany jest przede wszystkim na wysyłanie większej liczby dzieci do szkół, a także na rozwój infrastruktury, w rodzaju zapewnienia szerszego dostępu do czystej wody. Firma wspiera także pracownice prowadzące grupy oszczędnościowe, łączące kobiety ze spółdzielniami kredytowymi. W regionie, w którym kobiety walczą o dostęp do edukacji i wyjście poza tradycyjne role domowe, kobiety z BeadWORKS rzucają wyzwanie normom, inspirując innych i stając się samodzielnymi przedsiębiorcami.

Inwestycja w wizję sprawiedliwszego świata

BeadWORKS Kenya

Firma jest częścią NRT Trading, organizacji działającej w ramach kenijskich rezerwatów społecznych, która została utworzona w celu tworzenia zrównoważonych źródeł utrzymania dla lokalnych społeczności oraz łączenia wiejskich producentów z rynkami miejskimi i globalnymi.

Produkty BeadWORKS pochodzą od indywidualnych rzemieślniczek, samorządnych grup kobiecych działających w ramach tradycyjnych relacji społecznych – a nie z fabryk. Wspierając firmy takie ta, nie tylko kupujesz wartościowe i piękne produkty, lecz także inwestujesz w wizję bardziej sprawiedliwego, równego i zrównoważonego świata. Więcej o BeadWORKS Kenya można dowiedzieć się na ich stronie internetowej tutaj.

Źródła: BeadWORKS Kenya, NRT Trading. Autor: Szymon Luliński