Działania rzecznicze

Archiwa: działania rzecznicze

DZIAŁANIA RZECZNICZE – CO ROBIMY?
PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA
DOKUMENTY I OPRACOWANIA

 jerzy-buzek

 

Działania rzecznicze – co robimy?

  • Śledzimy bieżące wydarzenia polityczne, które mogą mieć wpływ na Sprawiedliwy Handel, a także reguły handlu międzynarodowego. Działamy zarówno na poziomie krajowym, jak i  Unii Europejskiej.
  • Prezentujemy stanowisko Ruchu Sprawiedliwego Handlu w różnych obszarach polityki, zarówno dla polityków (w polskich i unijnych instytucjach), jak i dla społeczeństwa obywatelskiego.
  • Przy współpracy z Fair Trade Advocacy Office opracowujemy w języku polskim dokumenty informacyjne, artykuły prasowe i również badania.
  • Bierzemy udział w Śniadaniu Fair Trade – dorocznym wydarzeniu organizowanym w Parlamencie Europejskim.

 

 Przykładowe działania

Czerwiec 2015

W kontekście propozycji nowych regulacji UE dot. rolnictwa ekologicznego, które nałożyłyby nieproporcjonalnie duży ciężar na małych producentów z najsłabiej rozwiniętych państw, przesłaliśmy szczegółowy pakiet informacji dla wszystkich polskich europosłów z AGRI comittee.

Czerwiec 2015

W związku z komunikatem Komisji Europejskiej „Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów spożywczych, realizowanych między przedsiębiorstwami” z dnia 15 lipca 2014 r. zwróciliśmy się do Ministerstwa Gospodarski z prośbą o udzielenie informacji dotyczących stanowiska polskiego Rządu w tym obszarze.

Czerwiec 2015

W kontekście głosowania w sprawie uchwały dot. TTIP w Parlamencie Europejskim przesłaliśmy polskim europosłom konkretne zastrzeżenia do propozycji KE z maja 2015 r. Współpracował z nami Instytut Globalnej Odpowiedzialności.

Styczeń 2015

Zaproszenie nowych europosłów z Polski do dołączenia do nieformalnej grupy roboczej Sprawiedliwego Handlu (EP FT working group) działającej w Parlamencie Europejskim.

Listopad 2014

Zaproszenie polskich europosłów na spotkanie pod tytułem „Solutions to tackle imbalances of power in agricultural supply chains” (Rozwiązania na rzecz likwidacji nierówności w łańcuchu dostaw produktów rolnych), które odbyło się 18 listopada w Parlamencie Europejskim.

Kwiecień 2014

W kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego:
– najpierw zaprosiliśmy polskich kandydatów do podpisania „Deklaracji poparcia dla Ruchu Fair Trade”, dostarczając jednocześnie polską wersję dokumentu „Manifest Fair Trade”.
– następnie wspólnie z inicjatywą Mam Prawo Wiedzieć współtworzyliśmy kwestionariusz dla kandydatów, współredagując pytania dotyczące Sprawiedliwego Handlu oraz zrównoważonego rozwoju.

 

 

Dokumenty i opracowania

Manifest Fair Trade
Dokument programowy. Deklaracja poparcia dla Sprawiedliwego Handlu
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

 bbbbbbbbbb-page-001

Raport „Kto ma władzę? Zwalczanie nierówności w łańcuchu dostaw produktów rolnych”
Raport z badań rynkowych dotyczących koncentracji władzy, a także nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchach dostaw produktów rolnych – streszczenie.
Gdynia, Marzec 2015

aaaaaaaaaaaaa-page-001

 

Zachęcamy do zapoznawania się z naszymi bieżącymi działaniami, które przede wszystkim mają na celu walkę z ubóstwem, niesprawiedliwością i wyzyskiem. Czym jest Sprawiedliwy Handel? Po pierwsze jest formą pomocy rozwojowej. Po drugie – odpowiedzią na porażkę współczesnych rozwiązań gospodarczych, które nie zapewniają ludziom w najbiedniejszych krajach świata godziwych środków utrzymania. Idea Fair Trade polega jednak nie tylko na wymianie handlowej. Ukazuje, że większa sprawiedliwość w handlu światowym jest możliwa. Podkreśla potrzebę zmian w regułach handlu konwencjonalnego oraz pokazuje, jak odnoszący sukcesy biznes może stawiać ludzi na pierwszym miejscu.