Wspieramy kampanię Good Clothes Fair Pay

Good Clothes Fair Pay to kampania domagająca się wprowadzenia przepisów dotyczących godnych płac w sektorze odzieżowym, tekstylnym i obuwniczym. Potrzebny jest milion podpisów obywateli UE, aby przeforsować przepisy, które zobowiązują firmy do przeprowadzania analizy swoich łańcuchów dostaw pod kątem płac oferowanych pracownikom w ramach każdego z nich.

Ludzie, którzy szyją nasze ubrania – głównie kobiety, które stanowią około 80% światowej siły roboczej w przemyśle odzieżowym – zarabiają mniej, niż potrzebują na godne życie. Pozostają przez to uwięzieni w ubóstwie, podczas gdy wielkie firmy modowe nadal czerpią zyski z ich ciężkiej pracy. Ten system jest głęboko niesprawiedliwy i oparty na wyzysku i należy domagać się zmian na lepsze. Pandemia Covid-19 pogłębiła niepewność płacową ludzi, którzy szyją nasze ubrania. Wielu z nich zostało pozostawionych bez jakiegokolwiek wsparcia socjalnego, przez co każdego dnia byli zmuszeni walczyć o opłacenie żywności, opieki zdrowotnej i innych rachunków.

Fot. Wolf and Badger

Fot. Wolf and Badger

Godne płace nie spowodują znacznych podwyżek cen ubrań

Koszty płac stanowią zaledwie niewielki ułamek kosztów naszych ubrań. Błędne jest przekonanie, że jeśli pracownicy branży odzieżowej otrzymają godziwą pensję, konsumenci zobaczą, że ceny ich ubrań znacznie wzrosną. W rzeczywistości raport Oxfam wykazał, że gdyby marki płaciły pracownikom przemysłu odzieżowego płace wystarczające na utrzymanie w łańcuchu dostaw, ostateczny koszt ubrania wzrósłby zaledwie o 1%.

Marki modowe wykazują ogromne zyski. Powinny więc jednocześnie ponosić odpowiedzialność za wchłonięcie wzrostu kosztów i wypłacenie pracownikom przemysłu odzieżowego godnej płacy – zamiast przerzucać te koszty na konsumentów. Przedsiębiorstwa odzieżowe powinny ograniczyć swój wpływ na środowisko, zmniejszając ilość produkowanych przez siebie ubrań i zapewniając, że ludzie, którzy je tworzą, są traktowani sprawiedliwie i otrzymują godną płacę.

Założenia petycji Good Clothes Fair Pay

Good Clothes Fair Pay

  • Zobligowanie przedsiębiorstw odzieżowych do zapewnienia pracownikom godnej płacy oraz wolności zrzeszania się;
  • Zmniejszyć ubóstwa w Unii Europejskiej i na świecie ze zwróceniem szczególnej uwagi na sytuację kobiet, migrantów i pracowników zatrudnionych na niepewnych umowach oraz na konieczność zwalczania pracy dzieci;
  • Zakazanie nieuczciwych praktyk handlowych, które powodują lub przyczyniają się do rzeczywistych i potencjalnych szkód dla pracowników w sektorze odzieżowym;
  • Promowanie uczciwych i odpowiedzialnych praktyk zakupowych;
  • Zapewnienie konsumentom prawa do pełnych i prawdziwych informacji o markach odzieżowych;
  • Poprawa przejrzystości i odpowiedzialność przedsiębiorstw odzieżowych i obuwniczych.

Podpisz petycję i daj sygnał do zmian

Europejska inicjatywa obywatelska jest wyjątkowym instrumentem umożliwiającym obywatelom zwracanie się bezpośrednio do Komisji Europejskiej z wnioskiem legislacyjnym w obszarze kompetencji UE. Kampania musi zebrać co najmniej 1 milion podpisów od obywateli UE, aby została uwzględniona i rozpatrzona. Lepsze przepisy i regulacje w Europie mogą sprawić, że firmy na całym świecie dołożą wszelkich starań, aby ich pracownicy otrzymywali sprawiedliwe wynagrodzenie.

Good Clothes, Fair Pay to jak dotąd największa pojedyncza kampania w Unii Europejskiej na temat godnych płac w sektorze odzieżowym. Jeśli się powiedzie, będzie przełomowym krokiem w budowaniu bardziej sprawiedliwego systemu mody, w którym marki będą rozliczane z traktowania ludzi, którzy tworzą ich ubrania. Proaktywna polityka w tym zakresie ma kluczowe znaczenie dla ochrony milionów pracowników w łańcuchu dostaw ubrań. Dlatego zachęcamy do podpisania petycji na stronie kampanii:

Podpisz petycję

Źródło: https://www.goodclothesfairpay.eu/ Redakcja: Szymon Luliński