Sprawozdania z działalności merytoryczne i finansowe

Sprawozdania z działalności merytoryczne i finansowe

Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu

Sprawozdania merytoryczne

2017; 2018 ; 2019; 2020; 2021; 2022

2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010;

Sprawozdania finansowe

2017; 2018 ; 2019; 2020; 2021; 2022;

2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; 2009; 2008; 2007; 2006; 2005.

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

Jesteśmy organizacją, która przyczynia się do walki z ubóstwem i niesprawiedliwymi praktykami handlowymi dyskryminującymi drobnych wytwórców żywności i rękodzieła. W tym celu promujemy odpowiedzialną konsumpcję oraz Fair Trade czyli Sprawiedliwy Handel, który jest narzedziem pomocy rozwojowej dla pozbawionych dostępu do rynku producentów z krajów Południa. Realizując cele statutowe prowadzimy działania w zakresie edukacji rozwojowej, budujemy świadomość społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu. Realizujemy pomoc rozwojową na rzecz ubogich producentów z Globalnego Południa poprzez sprzedaż produktów Fair Trade. Szczegóły naszej działalności widoczne są w sprawozdaniach opublikowanych na tej stronie.

Jako pionier Sprawiedliwego Handlu w Polsce, przyczyniamy się do budowy rynku produktów Fair Trade. Już w 2005 roku rozpoczęliśmy dystrybucję produktów pochodzących od drobnych wytwórców z krajów rozwijających się. W tym celu nawiązaliśmy kontakty handlowe z niemiecką organizacją El Puente, która jest dostawcą certyfikowanych produktów Fair Trade- członkiem WFTO. W listopadzie tego samego roku Stowarzyszenie zawarło umowę licencyjną z TransFair Germany, z czym wiązała się możliwość dostarczania na polski rynek produktów z certyfikatem Fairtrade. Z końcem roku 2022 wyczerpała się dotychczasowa forma działalności sklepu internetowego http://sklep.sprawiedliwyhandel.pl. Z końcem roku 2023 planujemy uruchomienie nowej wersji sklepu. Wszystkie zyski ze sprzedaży przeznaczane są na działalność statutową Stowarzyszenia. Od 2010 roku jesteśmy członkiem Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (WFTO).
Sprawozdania z działalności merytoryczne i finansowe