Sprawiedliwy Handel na rzecz klimatu

Zrównoważone metody utrzymania producentów kakao

Zrównoważone rolnictwo to jeden ze sposobów, by uratować klimat.

Kupujesz produkty z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu ze względu na to, że chcesz, by drobni rolnicy i pracownicy najemni z krajów rozwijających się dostawali sprawiedliwą płacę za swoją pracę. Wybierasz te produkty także dlatego, że chcesz by pracownicy obu płci byli traktowani tak samo i żeby kobiety mogły zajmować wysokie stanowiska w tych rejonach świata, w których do tej pory nie miały takiej możliwości. Nie zgadzasz się na pracę niewolników i dzieci. Ważne są dla ciebie etyczne i świadome zakupy. Ale czy wiesz, że kupując produkty z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu włączasz się do działań na rzecz klimatu? 

Sprawiedliwy handel a działania na rzecz klimatu

Nie byłoby sprawiedliwe, gdybyśmy wymagali od rolników, pracowników i wytwórców z Globalnego Południa, by inwestowali np. w sprzęt czy nawozy, które pozwolą prowadzić plantacje w sposób ekologiczny i zrównoważony. Dlaczego? Bo często brakuje im pieniędzy na utrzymanie. Nie mogą pozwolić sobie na to, by ich dzieci poszły do szkoły, brakuje im jedzenia, nie mają dostępu do wody i opieki medycznej. 

Jednak dzięki ruchowi Sprawiedliwego Handlu drobni rolnicy dostają sprawiedliwą płacę za swoją pracę. Płaca ta wystarcza im na utrzymanie siebie i rodzin oraz na inwestycje w uprawy. Organizacje związane z ruchem Sprawiedliwego Handlu organizują programy edukacyjne, dzięki którym rolnicy wiedzą na czym polega zrównoważone rolnictwo i jakie działania muszą podjąć, by ich plantacje spełniały kryteria ekologicznych. Działania są różnorodne: od ulepszania rolno-leśnych systemów kakaowych, przez zainicjowanie akademii przywództwa w dziedzinie klimatu, po ustanowienie funduszy nadzwyczajnych w celu poprawy sytuacji związanej z klimatem. 

Rolnik na plantacji kakao w ekwadorze.

Szkolenie liderów jest bardzo istotne. To dzięki nim zmieniają się nie tylko plantacje, ale i lokalna społeczność. Jak podkreśliła przewodnicząca zarządu Fairtrade Africa, Mary Kinyua podczas szczytu Climate Ambition 2020, producenci mają do odegrania rolę w łagodzeniu skutków zmiany klimatu, wybierając technologie przyjazne dla środowiska i przestawiając się na produkcję niskoemisyjną. Jednak kluczowe znaczenie ma zapewnienie rolnikom i pracownikom wsparcia.

Obecnie przez pandemię COVID-19 edukacja odbywa się online i nadal ma się świetnie. Rolnicy z krajów Globalnego Południa chcą modernizować swoje plantacje i działać na rzecz klimatu. Wielu z nich już korzysta z systemów solarnych. Dzięki premii rozwojowej udało się doprowadzić systemy irygacyjne do plantacji czy zamontować nowszej generacji piece w domach, dzięki czemu zmniejszono ślad węglowy (mieszkańcy zaczęli palić w nich brykietem, który jest tańszy i bardziej ekologiczny).

Krok w stronę globalnych zmian

Teraz już wiesz, że kupując produkty z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu wspierasz działania na rzecz praw człowieka oraz klimatu. Odpowiedzialna konsumpcja to wielki krok w stronę globalnych zmian.

 

Źródło: Connecting the dots between Fairtrade, the environment, and climate, dostęp. 30.03.2021