Fair & Ethical Trade City Award ogłoszona przez KE

Fair Trade Breakfast w Parlamencie Europejskim Bruksela

Fair & Ethical Trade City Award ogłoszona przez KE

Przy okazji dorocznego Fair Trade Breakfast – (Śniadanie Sprawiedliwego Handlu) w Parlamencie Europejskim 12.10. Komisarz Cecylia
Malmstrom ogłosiła ustanowienie przez Komisję Europejską European Fair & Ethical Trade City Award
dla miast w Europie. Konkurs zostanie ogłoszony w 2017 roku, a pierwsza nagroda zostanie wręczona w roku 2018. Przyjęta przez KE w 2015 roku strategia „Trade for All” po raz pierwszy zawarła w sobie rozdział dotyczący promocji Fair Trade i innych etycznych systemów wspierających drobnych wytwórców z krajów Globalnego Południa.  Po upływie roku od jej ogłoszenia Komisarz do Spraw Handlu UE przekuwa strategię w działanie. Głownym celem nagrody jest budowa wrażliwości mieszkańców Europy  Komisja na  etyczne rozwiązania w handlu oraz wskazanie roli władz lokalnych w promocji Sprawiedliwego Handlu i innych etycznych systemów.

Fair Trade Breakfast jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Fair Trade Advocacy Office w Parlamencie Europejskim co roku w październiku. W kolejnej już edycji wzięło udział kilkudziesięciu Euro Posłów u wśród nich Bogdan Wenta z Polski. W śniadaniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji producenckich z Południa i aktywiści ruchu Fair Trade, wśród których znalazł się Tadeusz Makulski z Polski.

Fair & Ethical Trade City Award ogłoszona przez KE.

img_8487 img_8519img_8521