Wesprzyj kampanię Buy Better Food

Kampania Buy Better Food to europejska kampania rzecznicza skupiająca się na publicznych zamówieniach jako kluczowym motorze napędowym transformacji w kierunku bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego systemu żywnościowego w Unii Europejskiej, zgodnego z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) i strategią UE „od pola do stołu”. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu wspiera proponowane w ramach kampanii rozwiązania, które stoją w zgodzie z zasadami Ruchu Fair Trade.

Decyzje podejmowane przez władze lokalne i krajowe mogą wpływać na naszą dietę i dostęp do żywności, zwłaszcza że jednostki wbrew pozorom nie zawsze mają kontrolę nad swoimi wyborami żywieniowymi. Zamówienia publiczne mogą stymulować pozytywne zmiany w tym zakresie, wywierając presję i wpływ zarówno na stronę podaży (tj. sposób, w jaki produkujemy żywność), jak i na stronę popytu (tj. to, co konsumujemy).

Odpowiednio realizowane zamówienia publiczne na żywność mogą zachęcać do: bardziej ekologicznej produkcji, tworzenia krótszych łańcuchów dostaw i lepszych warunków pracy, a także do spożywanie zdrowszej żywności i napojów. Ponadto mogą pomóc w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, degradacji gleby, zanieczyszczenia wody, utraty różnorodności biologicznej, pojawienia się nowych patogenów, oporności drobnoustrojów i chorób niezakaźnych, a także mogą przyczynić się do zagwarantowania przestrzegania praw pracowniczych w systemie rolno-spożywczym.

Zamówienia publiczne mają szansę stać się kluczowym narzędziem politycznym w ograniczaniu wpływu europejskiego systemu żywnościowego na środowisko, klimat i zdrowie. Mogą uczynić nasz system bardziej odpornym na kryzysy środowiskowe, zdrowotne i geopolityczne. Warto więc wspierać kampanie takie jak Buy Better Food, które dążą do wytworzenia uniwersalnych i odpowiedzialnych standardów w tej kwestii.

Co powinniśmy zrobić?

Pilna potrzeba zmian jest oczywista, a teraz istnieje idealna okazja, aby wpłynąć na politykę wspierającą zrównoważone zamówienia publiczne na żywność. W ramach kampanii sformułowany został manifest skierowany do Komisji Europejskiej, który nawołuje do opublikowania nowych ram prawnych do tworzenia zrównoważonych systemów żywnościowych. Ramy te powinny określać minimalne kryteria zamówień publicznych w celu zakupu lepszej żywności dla zdrowia planety, ludzi i przyszłych pokoleń oraz stworzenia jasnej ścieżki do osiągnięcia tego celu.

Oto niektóre z proponowanych postulatów:

  • ustalenie poziomu zamówień publicznych na żywność na minimum 20% wysokiej jakości, ekologicznej, i zrównoważonej żywności dla publicznych stołówek, szkół i przedszkoli,
  • stworzenie polityki żywieniowej opartej na zdrowej diecie planetarnej (bogatszej w rośliny, z mniejszą ilością mięsa i rybami pochodzącymi wyłącznie ze zrównoważonych źródeł), przy jednoczesnym zachowaniu wrażliwości i świadomości na inne czynniki, takie jak położenie geograficzne, normy kulturowe i status społeczno-ekonomiczny (np. położenie geograficzne, kultura itp.).
  • umożliwienie włączenia programów edukacyjnych dotyczących zdrowych systemów żywnościowych i diet do programów szkolnych.

Wzywamy jednocześnie lokalnych i krajowych decydentów do zaangażowania się w zrównoważone zamówienia publiczne na żywność i odzwierciedlenia tego w ich pracach nad polityką europejską, pokazując, że wdrożenie w terenie jest możliwe i już ma miejsce w wielu miejscach w całej Europie.

Jak Ty możesz zaangażować się w kampanię Buy Better Food?

  1. Opublikuj post lub historię na Instagramie lub LinkedIn związaną z tematem kampanii.
  2. Otaguj Buy Better Food (Instagram: @buy_betterfood; LinkedIn: @BuyBetterFood) i dodaj hashtag #canteenfood.
  3. Użyj dowolnej, wygodnej dla Ciebie formy przekazu (tekst i/lub obraz i/lub wideo), aby wesprzeć inicjatywę.
  4. Pamiętaj, że Twój post powinien być dostępny także w języku angielskim!
  5. Jeśli reprezentujesz jakąś organizację lub samorząd lokalny, którym bliskie jest zaangażowanie w poprawę jakości i dostępu do żywności w Europie, wypełnij ten krótki formularz, aby oficjalnie dołączyć do kampanii: link.

Źródło: Buy Better Food.

Czytaj także: Jak zrozumieć zjawisko migracji?