Fair & Ethical Trade City Award ogłoszona przez KE

Fair & Ethical Trade City Award ogłoszona przez KE w PE

Fair Trade Breakfast w Parlamencie Europejskim Bruksela

Fair & Ethical Trade City Award ogłoszona przez KE

Przy okazji dorocznego Fair Trade Breakfast – (Śniadanie Sprawiedliwego Handlu) w Parlamencie Europejskim 12.10. Komisarz Cecylia Malmstrom ogłosiła ustanowienie przez Komisję Europejską European Fair & Ethical Trade City Award dla miast w Europie. Konkurs zostanie ogłoszony w 2017 roku, a pierwsza nagroda zostanie wręczona w roku 2018. Komisja Europejska przyjęła strategię „Trade for All” w 2015 roku. Po raz pierwszy zawarto rozdział dotyczący promocji Fair Trade i innych etycznych systemów wspierających drobnych wytwórców z krajów Globalnego Południa. Po upływie roku od jej ogłoszenia Komisarz do Spraw Handlu UE przekuwa strategię w działanie. Głównym celem nagrody jest budowa wrażliwości mieszkańców Europy. Przede wszystkim Komisja zwraca uwagę na  etyczne rozwiązania w handlu oraz wskazanie roli władz lokalnych w promocji Sprawiedliwego Handlu i innych etycznych systemów.

Fair Trade Breakfast jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Fair Trade Advocacy Office w Parlamencie Europejskim co roku w październiku. W kolejnej już edycji wzięło udział kilkudziesięciu Euro Posłów u wśród nich Bogdan Wenta z Polski. Ponadto w śniadaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji producenckich z Południa i aktywiści ruchu Fair Trade, wśród których znalazł się Tadeusz Makulski z Polski.

Fair & Ethical Trade City Award ogłoszona przez KE.

Fair & Ethical Trade City Award ogłoszona przez KE w PE Fair & Ethical Trade City Award ogłoszona przez KE w PE

Fair & Ethical Trade City Award ogłoszona przez KE w PE

Czym jest Sprawiedliwy Handel?

Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade) to oddolny, międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy warunków życia, a także gospodarowania drobnych producentów żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa. Wspiera on mieszkańców Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów, a także Oceanii. Ubodzy rolnicy i rzemieślnicy mogą pracować w godnych warunkach i budować uczciwe stosunki handlowe z bogatszą częścią świata. Ruch ten tworzony jest przez organizacje pozarządowe, działaczy, wolontariuszy i również firmy, przy udziale konsumentów. Wybierając produkty Sprawiedliwego Handlu, konsumenci mogą wywierać realny wpływ na poprawę stopy życiowej najbiedniejszych społeczności.