Od Pola do Stołu – nowa strategia Unii Europejskiej

Od Pola do Stołu (Farm to Fork Strategy) to nowa, opublikowana 20 maja strategia Unii Europejskiej dotycząca zdrowszego i bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego. Jest ważnym etapem w realizacji Zielonego Ładu EU Green Deal. Jej innowacyjność polega na tym, że po raz pierwszy rozpatrywany jest cały system począwszy od produkcji rolnej po finalną dystrybucję żywności i zwyczaje konsumentów. Biuro rzecznicze Fair Trade Advocacy Office dokonało analizy  dokumentu pod kątem wpływu strategi na sytuację drobnych producentów żywności z Europy i z krajów globalnego Południa.

Od Pola do Stołu to przede wszystkim ochrona środowiska

Strategia koncentruje się na systemach żywnościowych, a nie tylko na produkcji żywności lub rolnictwie, co oznacza bardziej holistyczne podejście do wspierania zrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji oraz patrzenia na szerszy wpływ systemów żywnościowych na klimat, środowisko i zdrowie.  Umożliwia też kontrolowanie jak produkcja żywności wpływa na klimat środowisko i zdrowie. 

Główne cele

  • Pewność, że Europejczyków stać na zdrową żywność wyprodukowaną w sposób zrównoważony,
  • Walka ze zmianami klimatu,
  • Ochrona środowiska i bioróżnorodności,
  • Sprawiedliwa zapłata w łańcuchu produkcji żywności,
  • Rozwój organicznego rolnictwa.

Cały dokument strategii #Farm2Fork dostępny jest tutaj

Czy strategia Od Pola do Stołu uwzględnia Sprawiedliwy Handel?

Komentarz Fair Trade Advocacy Office (FTAO)

W strategii Od Pola do Stołu widać możliwości rozwoju dla ruchu Sprawiedliwego Handlu. Należy jednak zwracać uwagę, czy nowe zasady nie wykluczą małych producentów z łańcucha produkcji. Ambitne cele wytyczone partnerskim państwom Unii w zakresie hodowli zwierząt, używania pestycydów i antybiotyków mogą być trudne do osiągnięcia. Jednak strategia przewiduje wsparcie dla drobnych wytwórców żywności w osiągnięciu nowych standardów. Przewiduje się dla nich również wsparcie w adaptacji do zmian klimatu, osiąganiu celów klimatycznych , agroekologii, a także otrzymywaniu sprawiedliwej ceny za swoje wyroby.

W strategii znajduje się zapis o przejrzystych zasadach konkurencyjności uwzględniających kolektywne inicjatywy promujące zrównoważenie w łańcuchu dostaw. Jest to bardzo ważne z perspektywy Fair Trade Advocacy Office. Ciekawą propozycją strategii jest system oznaczeń na opakowaniach żywności. Z opakowań dowiemy się nie tylko o wartościach odżywczych produktu, ale też o jego wpływie na klimat, środowisko i kosztach społecznych. Poza tym, dokument opisuje kryteria zrównoważonego transportu i dostaw. Mowa w nim również o wspieraniu lokalnych systemów produkcji żywności. To na lokalność ma być większy nacisk niż eksport żywności z UE.

Wprowadzania tych bardziej zrównoważonych systemów produkcji żywności ma mieć miejsce w latach 2021-2027. FTAO wraz z innymi organizacjami będzie obserwować prace i działania w tym zakresie tak, aby drobni wytwórcy z krajów rozwijających się nie byli pominięci w strategii Od Pola do Stołu. O innych działaniach rzeczniczych w zakresie Sprawiedliwego Handlu możecie poczytać tutaj.

Opracowała: Joanna Brzezińska