Oblicze ubóstwa

Co to jest ubóstwo?

Według Narodów Zjednoczonych prawdziwe oblicze ubóstwa to coś więcej niż brak dochodów i zasobów do zapewnienia godnego utrzymania. Do jego oznak zaliczamy głód i niedożywienie, ograniczony dostęp do edukacji i innych podstawowych usług, dyskryminację społeczną i wykluczenie, jak również brak udziału w podejmowaniu decyzji. Rozwój ekonomiczny musi być inkluzywny na tyle, by oferować godną pracę i promować równość.

Aby dowiedzieć się, jak ludzie dotknięci biedą postrzegają swoje życie, przeczytaj rozdział „Definicje ubóstwa” opublikowany przez World Bank.

Prawdziwe oblicze ubóstwa - prymitywne zabawki dzieci w Afryce

Czym jest skrajne ubóstwo?

Definicja skrajnego ubóstwa zależy od danego okresu, gdyż ceny dóbr i usług stale się zmieniają. Na przykład w 2011 roku za dotkniętych absolutnym ubóstwem uważano ludzi, którzy mają 1,25$ na przeżycie dnia. W 2015 roku World Bank ogłosił, że próg skrajnego ubóstwa wynosi 1,90$ na dzień. W 1995 roku Narody Zjednoczone zdefiniowały skrajne czy absolutne ubóstwo jako „warunki charakteryzujące się poważnym pozbawieniem podstawowych ludzkich potrzeb, łącznie z jedzeniem, wodą pitną, środkami czystości, dostępem do opieki zdrowotnej, schronienia, edukacji i informacji.”

Prawdziwe oblicze ubóstwa – fakty

 • Ponad 700 milionów ludzi wciąż żyje w skrajnym ubóstwie.
 • Ponad połowa światowej liczby ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie to mieszkańcy subsaharyjskiej Afryki (liczba wzrosła o 2 miliony w porównaniu z wynikami z poprzednich dwóch lat).
 • Na Środkowym Wschodzie i w Północnej Afryce liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie podwoiła się w ostatnich latach, głównie z powody kryzysu w Syrii ii Jemenie.
 • W subsaharyjskiej Afryce 50% dzieci żyje w skrajnym ubóstwie.
 • 66 milionów dzieci na świecie żyje w skrajnym, wielowymiarowym ubóstwie.
 • Według obliczeń organizacji Oxfam wystarczyłoby 60 miliardów dolarów rocznie, aby zakończyć globalne ubóstwo. Ta pozornie abstrakcyjnie wysoka kwota to mniej niż ćwiartka zarobków 100 najbogatszych ludzi na świecie.

Przyczyny ubóstwa

Niestety problem ubóstwa jest bardzo złożony. Przyczyn nierówności finansowych jest wiele i upatruje się ich w polityce rządów oraz korporacji, w brakach dostępu do zasobów, jak również w błędnym kole wykluczenia społecznego.

Przyczyny finansowej nierówności według organizacji Oxfam

 • Korporacje pracują dla tych „na górze”. Aby dostarczyć wysokie dochody swoim dyrektorom, szefom, interesariuszom, korporacje uciskają pracowników i producentów jeszcze bardziej.
 • Korporacyjne unikanie płacenia podatków. To również dotyka szczególnie osoby najbiedniejsze, dla których przewidziane są usługi i zapomogi właśnie z podatków.
 • Nastawienie na zmniejszenie kosztów i strat. W praktyce oznacza to przeważnie niższe płace dla robotników, szwaczek, rolników.
 • Korporacyjne stosunki z władzą. Najbogatsi używają swoich pieniędzy, władzy, wpływów i kontaktów, aby zagwarantować sobie, że prawo będzie po ich stronie.

Oblicze ubóstwa - przyczyny ubóstwa na świecie, skrajne ubóstwo

Przyczyny ubóstwa według World Bank

 1. Brak dochodów i kapitału na zaspokojenie podstawowych potrzeb – jedzenie, schron, ubranie i akceptowalny poziom opieki zdrowotnej i edukacji
 2. Poczucie braku głosu i mocy w państwowych instytucjach oraz w społeczeństwie.
 3. Bezbronność wobec surowych przeciwności losu połączona z brakiem zdolności do radzenia sobie z nimi. Aby zrozumieć czynniki determinujące ubóstwo we wszystkich jego wymiarach, pomocne jest myślenie w kategoriach ludzkich zasobów, ich produktywności i zmienności. Jest kilka rodzajów kapitału:
  • Ludzki kapitał, taki jak zdolność do wykonywania pracy, umiejętności i zdrowie.
  • Naturalny kapitał, taki jak ziemia.
  • Fizyczny kapitał, taki jak infrastruktura.
  • Finansowy kapitał, taki jak oszczędności i dostęp do kredytów.
  • Społeczny kapitał, taki jak sieć kontaktów i wzajemnych zobowiązań, u których można szukać pomocy w potrzebie

10 Zasad Sprawiedliwego Handlu – odpowiedź na problem ubóstwa

 1. Szansa dla wykluczonych producentów. Tworzenie możliwości rozwoju dla producentów w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej
 2. Przejrzystość i odpowiedzialność
 3. Sprawiedliwość w handlu. Praktyki Sprawiedliwego Handlu
 4. Godziwa zapłata. Zapłata sprawiedliwej ceny
 5. Zakaz pracy dzieci i niewolników
 6. Zakaz dyskryminacji, równość płci i wolność działalności związkowej
 7. Zapewnienie godnych warunków pracy
 8. Budowanie potencjału drobnych wytwórców
 9. Promowanie Sprawiedliwego Handlu
 10. Szacunek dla środowiska naturalnego

Jeśli chcesz pomóc najbiedniejszym, zacznij od poszerzenia własnej świadomości. Wiesz już jakie są przyczyny ubóstwa i jakie cele przyświecają Sprawiedliwemu Handlowi w walce z nierównością finansową. Teraz sprawdź, jak wprowadzamy te zasady w życie! Poruszaj temat ubóstwa w swojej rodzinie, włączaj się w akcje charytatywne, udostępniaj informacje i posty w mediach społecznościowych. Pamiętaj, że aby dokonać wielkich zmian, potrzeba wielu małych kroków. Pomóż nam walczyć z biedą!

25 najbiedniejszych krajów według Global Finance Magazine (raport z 2017 roku)

 1. Republika Środkowoafrykańska
 2. Demokratyczna Republika Kongo
 3. Burundi
 4. Liberia
 5. Niger
 6. Malawi
 7. Mozambik
 8. Guinea
 9. Erytrea
 10. Madagaskar
 11. Związek Komorów
 12. Togo
 13. Gwinea Bissau
 14. Sierra Leone
 15. Gambia
 16. Południowy Sudan
 17. Haiti
 18. Burkina Faso
 19. Kiribati
 20. Rwanda
 21. Etiopia
 22. Zimbabwe
 23. Afganistan
 24. Wyspy Salomona
 25. Uganda

Bieda i ubóstwo w krajach Trzeciego Świata

Tekst na podstawie artykułu World Fair Trade Organization „The Face of Poverty”

Tłumaczenie: Agnieszka Turek

 

Czy znasz prawdziwe oblicze ubóstwa? Dowiedz się, jakie są jego przyczyny. Poznaj sposoby na walkę z ubóstwem.