Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu – wizja bardziej sprawiedliwego świata

Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu – wizja bardziej sprawiedliwego świata

Wiele osób używa terminu „sprawiedliwy handel”, ale co on właściwie znaczy? Obecnie, ponad 250 organizacji na całym świecie jednoczy się, by wypromować Międzynarodową Kartę Sprawiedliwego Handlu, która określa podstawowe wartości Sprawiedliwego Handlu i definiuje wspólną wizję osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDGs).

Wzrost nierówności

Obecny stan rzeczy nie zapewni nowej jakości potrzebnej do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych przez ONZ na fali optymizmu 25 września 2015 r., i których trzecią rocznicę zatwierdzenia obchodzimy dziś w Nowym Jorku i na całym świecie. Nie podążamy wytyczonym szlakiem do spełnienia tych założeń do 2030 r., a w niektórych obszarach wręcz się cofamy. Z ostatniego raportu ONZ [1] wynika, że liczba głodujących wręcz wzrosła w ciągu minionych trzech lat po długim okresie tendencji spadkowej: dziś 1 osoba na 9 jest niedożywiona. Podczas gdy światowa gospodarka rośnie, wg Światowego Raportu Nierówności: „Od 1980 r. na poziomie globalnym, nierówność radykalnie wzrosła.”[2]

Wizja innego świata

Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu nakreśla inną wizję: świat, w którym sprawiedliwość, równość i zrównoważony rozwój są w centrum struktur handlowych i modeli biznesowych, tak aby każdy, poprzez swoją pracę mógł przyzwoicie i godnie żyć oraz w pełni rozwijać swój potencjał.

Karta, wprowadzona przez Fairtrade International oraz Światową Organizację Światowego Handlu ( World Fair Trade Organization), określa modele, które stworzą stabilniejszą gospodarkę i środowisko dla wszystkich. Karta została przyjęta przez stale rosnący szereg organizacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych: zarówno spółdzielnie, przedsiębiorstwa społeczne, jak i ruchy ekologiczne, rolnicze i globalnej solidarności.

Obserwujemy rosnącą nierówność i utrwalone ubóstwo, ponieważ firmy i handel uznają za najwyższy priorytet własne zyski. Sprawiedliwy Handel pokazuje, że lepsza droga jest możliwa. Nasza nowa Karta pokazuje jak nasza wizja i doświadczenie mogą pomóc przekształcić biznes i handel na całym świecie. Powiedział Erinch Sahan, Dyrektor Wykonawczy WFTO.

Głównym założeniem Międzynarodowej Karty Sprawiedliwego Handlu jest powszechne zrozumienie, że korzyści z globalnego handlu muszą być równiej dzielone pomiędzy rolników, pracowników, firmy i konsumentów.

Dario Soto Abril, globalny dyrektor naczelny Fairtrade Internatinal:

Handel może, a nawet powinien służyć jako narzędzie do niwelowania nierówności społecznych. Od kilkudziesięciu lat ruch Sprawiedliwego Handlu jest pionierem rozwiązań, które mają potencjał przekształcenia światowej gospodarki. Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu daje punkt odniesienia i inspirację dla innych do pójścia za tym przykładem.

Apel do decydentów

Globalny ruch Sprawiedliwego Handlu nawołuje decydentów politycznych, liderów biznesowych, obywateli i konsumentów do przyjęcia wizji zawartej w Międzynarodowej Karcie Sprawiedliwego Handlu, do stworzenia światowego systemu handlowego, w którym łańcuchy dostaw i modele biznesowe nikogo nie pomijają. Wspierając producentów i firmy Fair Trade, popierając zmianę zasad światowego handlu i kupując produkty Sprawiedliwego Handlu, wszyscy możemy działać na rzecz urzeczywistnienia zrównoważonego i uczciwego rozwoju i dać światu szansę osiągnięcia celów ustanowionych trzy lata temu.

 

Materiał pochodzi ze strony www.wfto.com

Tłumaczenie: Katarzyna Misiurek

Redakcja: Tadeusz Makulski

Polska wersja Międzynarodowej Karty Sprawiedliwego Handlu

Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu – wizja bardziej sprawiedliwego świata