Human Rights Due Diligance, czyli prawa człowieka w łańcuchach dostaw

Human Rights Due Diligance to dyrektywa, która może realnie wpłynąć na zasady przestrzegania praw człowieka. Realizacja łańcuchów dostaw jest procesem, podczas którego duże korporacje je łamią.

Przestrzeganie praw człowieka jednym z postulatów ruchu Fair Trade

Komisja Europejska pracuje nad wnioskiem ustawodawczym, który zobowiązuje przedsiębiorstwa do przestrzegania praw człowieka podczas realizacji łańcuchów dostaw. Do 8 lutego będą trwały konsultacje społeczne w tej sprawie. Działania te wpisują się w postulaty ruchu Fair Trade, który domaga się równego traktowania pracowników także tych spoza UE, z krajów globalnego Południa.prawa człowieka - napis na kartce

Human Rights Due Diligance – podpisz petycję

To, że Komisja Europejska pracuje nad dyrektywą Human Rights Due Diligance jest bardzo dobrym znakiem, ale nie wiadomo, czy głos społeczeństwa, który chce, by handel był sprawiedliwy a prawa człowieka przestrzegane, jest wystarczająco słyszalny.

Dlatego zachęcamy do składania podpisów: https://bit.ly/35AJAqE

Konsultacje społeczne

Komisja będzie konsultować się z obywatelami, ponieważ chce poznać opinię społeczeństwa. To doskonała okazja, by pokazać, że na przestrzeganiu praw człowieka zależy każdemu obywatelowi. Byłaby to historyczna zmiana – obywatele przeciwko zasadom, które ustalone zostały przez największe korporacje. Obecnie ofiary tego procederu nie mają w sądach równych praw z korporacjami.