Fair Gold – Sprawiedliwe złoto

Czy wiesz, że od 2013 roku w sprzedaży jest Fairphone – Sprawiedliwey Telefon? Fair Gold – sprawiedliwe złoto wydobywane jest w etyczny, zrównoważony. Zostało włączone do produkcji smartfonów dla Fairphone 2. To wspaniały krok w realizowaniu zasad Fair Trade. Przeczytaj artykuł „Scaling up Fairtrade gold sourcing in our supply chain”, którego tłumaczenie zamieszczamy poniżej.

Fair Gold – Sprawiedliwe złoto w smartfonie

Każdy materiał użyty do produkcji twojego smartfona ma swoją historię. Od kiedy powstał Fairphone, pomagamy rzucić na te historie światło poprzez analizę naszego łańcucha dostaw, śledzenie tego, co zostało użyte w naszych produktach i wprowadzanie stopniowych zmian. Złoto to jeden z kluczowych materiałów, na których się skupiamy – niezbędny, lecz także problematyczny materiał w przemyśle elektronicznym.

Fair gold - sprawiedliwe złoto

Zrównoważone złoto

Wydobycie złota wiąże się z szeroką gamą wyzwań społecznych i ekologicznych. To między innymi spory o ziemię, niesprawiedliwe ceny, niebezpieczne warunki pracy, zatrudnianie dzieci i zanieczyszczenie środowiska. W procesie przejścia na gospodarkę cyrkularną, kluczowe jest zmniejszenie naszej zależności od wydobycia z kopalni. Jednakże obecnie 75% zaopatrzenia w złoto pochodzi z kopalni, a 90% górników pracuje w kopalniach rzemieślniczych. Oznacza to szacunkowo od 15 do 20 milionów ludzi, których dochód i utrzymanie zależą od złota wydobytego w takich kopalniach. Ze względu na to, że światu zajmie to dziesięciolecia – jeśli nie więcej – by w pełni zaspokajać popyt na złoto poprzez recykling, przemysł ten będzie w znacznej mierze zależał od kopalni złota. Musimy więc skoncentrować się na zwiększeniu recyklingu, np. poprzez nasze programy odbioru starych urządzeń elektronicznych. Jednocześnie, należy zapewnić godne warunki pracy w sektorze górniczym i/lub wsparcie drobnych górników w przechodzeniu na inne, bardziej zrównoważone źródła utrzymania.

Sprawiedliwe złoto w Fairphonie 2

Żeby wprowadzić na rynek Fair Gold – sprawiedliwe złoto z kopalni z certyfikatem Fairtrade, pozyskaliśmy je używając metody bilansu masowego Fairtrade. Złoto wydobyte w bardziej odpowiedzialny sposób z certyfikowanej kopalni pozostaje oddzielone od reszty kruszcu aż do momentu opuszczenia rafinerii. W ten sposób mieliśmy możliwość przeprowadzić audyt na uzyskanie licencji Fairtrade. Kupiliśmy potem to złoto Fairtrade od rafinera i wysłaliśmy go tyle, ile potrzeba do produkcji Fairphone’a 2 bezpośrednio do naszego producenta części. Certyfikowane złoto później zmieszaliśmy (zrównoważone masowo) ze złotem niecertyfikowanym przez producenta części, aby mógł on zaopatrzyć większe grono klientów.

Użycie certyfikowanego złota, które jest w pełni oddzielone od pozostałego kruszcu od wydobycia w kopalni do produkcji telefonów komórkowych pociąga za sobą koszty operacyjne i logistyczne wzdłuż całego łańcucha dostaw. Mieszanie złota jest konieczne do zmniejszenia kosztów, co pozwala z czasem na zwiększenie zasięgu i wpływu programu na środowisko. Co najważniejsze, w dalszym ciągu korzystają na tym górnicy.

Chcieliśmy zapewnić model pozyskiwania złota do szerszego zastosowania w przemyśle. Dlatego doszliśmy do wniosku, że musimy mieszać złoto na jeszcze wcześniejszym etapie: zaraz po opuszczeniu przez nie rafinerii. Dla Fairphone’a kupowanie złota bezpośrednio od rafinera i w konsekwencji wysyłanie go prosto do producentów części zmieniło łańcuch dostaw zbyt radykalnie. Metoda ta była zbyt skomplikowana oraz niewydajna finansowo i operacyjnie.

Mieszamy złoto na wcześniejszym etapie łańcucha dostaw i płacimy bezpośrednio rafinerii. Umożliwiamy przy tym sprzedaż złota Fairtrade i wysłanie go jako „regularnego” na giełdzie. W ten sposób jesteśmy w stanie kupić więcej złota Fairtrade. Trafia ono do większej liczby producentów części zaopatrujących się w złoto na SGE (Giełda Złota w Szanghaju). W konsekwencji wpływamy na życie większej liczby osób!

Fair phone - Fair gold - Sprawiedliwe złoto

Przyszłość Fair Gold

W najbliższych latach wzrost ilości złota Fairtrade pozyskiwanego na całym świecie jest jak najbardziej możliwy. Dla Fairphone’a 3 mamy obecnie trzech dostawców pozyskujących nasze złoto Fairtrade na SGE. Wcześniej, kupowaliśmy średnio 100 gramów złota Fairtrade rocznie. Obecnie, nasze nowe skalowalne podejście oznacza, że celujemy we wzrost tej ilości do 1 kilograma złota Fairtrade rocznie. I faktycznie, do połowy 2019 r. kupiliśmy już 500g. Dzięki temu ulepszonemu skalowalnemu modelowi kupowanie złota Fairtrade staje się łatwiejsze również dla pozostałych graczy w przemyśle.

Jakkolwiek, zapewnienie popytu to tylko jedna strona medalu; konieczne jest też zapewnienie, że podaż certyfikowanego złota nadąży za rosnącym popytem. Aby tak się stało, sektor potrzebuje rozległych i przemyślanych inwestycji, aby więcej rzemieślniczych kopalni złota spełniało standardy Fairtrade. Dlatego też ściśle współpracujemy z naszymi partnerami Fairtrade, Solidaridad UNICEF, The Impact Facility, Philips i Hivos/Stop Child Labour, aby wspierać górników w poprawie praktyk górniczych we Wschodniej Afryce, a w szczególności w Ugandzie. Współpraca umożliwia wprowadzenie długotrwałych ulepszeń w całym przemyśle.

Im więcej graczy z branży będzie pozyskiwać złoto w ten sposób, tym większa grupa górników na tym skorzysta. Górnicy przekonają się, że istnieje wartościowy rynek dla produkowanego odpowiedzialnie złota. Zapraszamy zatem gorąco wszelkich producentów elektroniki zainteresowanych pozyskiwaniem złota Fairtrade do kontaktu z nami.

 

Artykuł „Scaling up Fairtrade gold sourcing in our supply chain” przetłumaczyła Katarzyna Misiurek