Działamy na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

Światowy Dzień Działania na Rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju  

25 września 2015 roku 193 państwa członkowskie ONZ podpisały Agendę 2030 dotyczącą Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wszyscy sygnatariusze zobowiązali się do zrealizowania postulatów z 17 zagadnień (przedstawionych na grafice poniżej) do 2030 roku. Dzisiaj, rozpoczynając czwarty rok tego programu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczyna kampanię informacyjną promującą postawy odpowiedzialnej konsumpcji. Przedstawiamy Ci stworzona na użytek tej kampanii niedługą broszurę „Odpowiedzialny konsument”, którą jako Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu wraz z Fundacją Fairtrade Polska pomogliśmy opracować. Razem działamy na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju!

Działamy na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, Cele Zrównoważonego Rozwoju, Sprawiedliwy Handel realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Tradycyjny ruch Sprawiedliwego Handlu (ang. Fair Trade) działa wedle 10 zasad WFTO, które bezpośrednio odnoszą się do Celów Zrównoważonego Rozwoju. Aktywnie walczymy z ubóstwem i głodem na świecie, promujemy równość płci, ekologiczne rozwiązania i godną płacę, wymagając spełniania tych warunków przez naszych producentów. Działamy również na rzecz zniesienia pracy dzieci i zapewnienia im edukacji. Jesteśmy dumni z tego, że możemy przyczyniać się do realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cieszymy się, że coraz więcej osób widzi konieczność kupowania produktów wypełniających standardy Sprawiedliwego Handlu. Każdy z nas może przyłączyć do działań dla dobra planety i wsparcia zrównoważonego rozwoju. Pierwszym krokiem do tego jest przemyślenie swoich wyborów konsumenckich.

Katastrofalne skutki konsumpcjonizmu

Co jest złego w kupowaniu rzeczy, które chce się mieć? Często słyszy się słowa „Nie potrzebujesz tego, masz już coś podobnego w domu” wypowiadane do dzieci dzieci. Ale może każdy dorosły powinien zacząć kierować takie zdania w swoją stronę. Od 30 lat naukowcy nie przestają nas ostrzegać przed katastrofalnymi skutkami niezrównoważonej produkcji, konsumpcji, transportu, wykorzystywania zasobów naszej planety. Skuszeni wszechobecną, nachalną reklamą kupujemy wiele niepotrzebnych rzeczy. Aktywiści ruchu City for one Planet Living policzyli, że gdyby każdy mieszkaniec Ziemi konsumował tyle zasobów (paliwa, energii, sprzętu, odzieży, żywności), co przeciętny mieszkaniec Europy, potrzebowalibyśmy około czterech planet, aby te potrzeby zaspokoić. Globalne ocieplenie, zmiany klimatyczne, drastycznie kurczące się zasoby to skutki zachcianek każdego z nas.

Co gorsze, te konsekwencje dotykają nie tylko krajów rozwiniętych, ale wszystkich mieszkańców Ziemi. Także rośliny, zwierzęta, ludzie z krajów Globalnego Południa są poważnie dotknięci zmianami klimatycznymi. Dlatego od nas wszystkich – dużych koncernów, niewielkich organizacji samorządowych, rodzin i samotnych jednostek – zależy przyszłość tej planety. Musimy zacząć działać wspólnie i to natychmiast.

Cele Zrównoważonego Rozwoju to walka z ubóstwem

Realizowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz odpowiedzialna konsumpcja to gwarancja godnej płacy dla rolników z krajów globalnego Południa

Odpowiedzialna konsumpcja

Obchodzimy właśnie kolejną rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju. Ministerstwo  Inwestycji i Rozwoju uruchamia z tej okazji kampanię promującą odpowiedzialną konsumpcję. Nie mamy wątpliwości co do tego, że upowszechnianie wiedzy z tego zakresu to bardzo ważny krok w kierunku realizacji Celów. „W trosce o środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo każdego z nas rozpoczynamy kampanię promującą „odpowiedzialną konsumpcję. We współpracy z partnerami zewnętrznymi przygotowaliśmy zestaw wskazówek i propozycji działań, jakie może podjąć każdy z nas na co dzień w takich obszarach jak: zrównoważony dom, transport, zdrowie oraz odpowiedzialne zakupy i korzystanie z produktów finansowych. Zrównoważony rozwój to droga, którą uświadomić sobie musi każdy z nas. Każdy z nas ma na to realny wpływ” – mówi Jerzy Kwieciński, Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Co mogę zrobić na rzecz Zrównoważonego Rozwoju?

Po pierwsze, poszerz swoją świadomość. Zapoznaj się z treścią  broszury „Odpowiedzialny konsument”. Jest to krótki tekst, który przedstawi Ci proste sposoby na robienie zakupów w sposób bardziej odpowiedzialny. Przeczytaj artykuł „Jak ograniczyć zużycie plastiku podczas zakupów?. Gorąco polecamy również ciekawy i żartobliwy przewodnik „Ratowanie świata dla leniwych”. Dzięki niemu dowiesz się jak działać na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jako Kanapowa Gwiazda, Bohater Domowy, Życzliwy Sąsiad lub Wspaniały Pracownik. Ten lekki tekst z pewnością poprawi Ci humor, a kilkadziesiąt gotowych rozwiązań pomoże Ci zrozumieć, co należy robić dla dobra Ziemi.

Po drugie (i najważniejsze): zacznij działać! Już dzisiaj postaw sobie za cel zmianę nawyków konsumenckich. Kupuj tylko to, co jest Ci naprawdę potrzebne. Wybieraj lokalne, sezonowe produkty. Jeśli kupujesz produkty egzotyczne, wybieraj tylko te, które mają certyfikat Sprawiedliwego Handlu.

Działamy na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, Sprawiedliwy Handel realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju

Koniecznie segreguj śmieci, ale również rezygnuj z plastiku, marnowania papieru i żywności. Jeśli możesz coś pożyczyć, wykorzystać coś innego, zmodyfikować – nie kupuj nowego produktu. Zacznij udzielać się na rzecz klimatu – bierz udział w marszach i demonstracjach, naciskaj na władze, aby działali na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, dołącz do organizacji pozarządowych.

Po trzecie, dziel się swoją wiedzą z innymi! Jeśli widzisz ciekawe ekologicznie treści w mediach społecznościowych, nie tylko klikaj „Lubię to”, ale też udostępniaj – w ten sposób post dotrze do większej liczby odbiorców. Śledź działania Sprawiedliwego Handlu i informuj o nich swoich znajomych. Komentuj, dziel się swoim doświadczeniem, proponuj ciekawe rozwiązania. W czasie kryzysu ekologicznego i zmian klimatu możemy poczuć się bardziej solidarni i wspólnie wziąć odpowiedzialność za los całej planety. Dlatego nie izolujmy się, okażmy innym wsparcie, bądźmy aktywni.

Obchodzony w dniu 25 września Światowy Dzień Działania na Rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju  jest okazją do przemyślenia swojego wkładu w zachowywanie zasobów na naszej planecie. Świętujmy każdy krok, który podejmujemy dla ochrony Ziemi, ale nie zapominajmy, jak wiele jest nadal przed nami do zrobienia.

Tekst: Agnieszka Turek

Działamy na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwojuju