Dobre praktyki: projekt EU-WISE Young Citizens Consumers

Projekt EU-WISE

Projekt EU-WISE Young Citizens Consumers odbywa się w ramach Erasmus+, zaczął się w grudniu 2020 roku i potrwa dwa lata. Głównym koordynatorem jest rumuńskie Stowarzyszenie Młodzieży, ale w projekt włączone są również organizacje: Equo Garantito z Włoch, Project School (Włochy), Fair Trade Advocacy Office (Belgia) oraz my – Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu.

Głównym celem projektu jest edukowanie młodych ludzi w celu poszerzenia ich wiedzy na temat odpowiedzialnej konsumpcji, ruchu Slow Food i Sprawiedliwego Handlu. Wraz z partnerami chcemy, by młodzi liderzy po odbyciu organizowanych przez nas szkoleń, mogli sami podejmować działania zarówno online, jak i organizować warsztaty czy inne działania edukacyjne. Wierzymy, że szkoląc grupę ponad 100 młodych ludzi z czterech krajów, zwiększymy wiedzę na temat odpowiedzialnej konsumpcji, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju tysięcy ludzi, do których uda nam się dotrzeć poprzez wyszkolonych liderów i nasze rozpowszechnianie informacji. 

Choć to dopiero początek podróży to już udało nam się zebrać grupę młodzieży i rozpocząć działania z interesariuszami. Wraz z partnerami projektu stworzyliśmy zbiór dobrych praktyk, czyli działań, które przyniosły pozytywne rezultaty we Włoszech, Belgii i w Polsce.

Zachęcamy do pobierania materiału: Katalog Dobrych Praktyk

Okładka zbioru dobrych praktyk

Jakie dobre praktyki znajdują się w katalogu?

Katalog zawiera 25 dobrych praktyk, które zostały opracowane i omówione zarówno w grupach krajowych, jak i na arenie międzynarodowej. Wszystkie opisane działania miały miejsce i przyniosły pozytywne rezultaty. Wśród działań znajdują się m.in.:

Mały Ogrodnik (Stowarzyszenie Młodzieży, Rumunia): akcja przeznaczona jest dla dzieci w wieku 8-14 lat. Jej celem jest edukacja prozdrowotna i ekologiczna. Informacja o projekcie rozsyłana jest co roku do szkół. Chętni uczestnicy (jako grupy szkolne lub osoby indywidualne) dostają potrzebne nasiona, które mogą zasadzić we własnych lub szkolnych ogrodach. Sadzenie, zbiory plonów itd. muszą zostać udokumentowane zdjęciami oraz raportami. Dzieci uczą się dbać o rośliny, a także poznają proces rozwoju małych upraw. 

Disco Zupa, (Project School, Włochy): wydarzenie, podczas którego uczestnicy gotują zupę z warzyw, które mogłyby się zmarnować. Spotkaniu towarzyszy muzyka i rozmowy. Celem jest zwrócenie uwagi na problem marnowania żywności. 

Rośniemy razem/ Młodzi przyjaciele ziemi (Fair Trade Advocacy Office, Belgia): projekt to oddanie głosu młodym ludziom, szczególnie tym z obszarów wiejskich, aby mogli  zaangażować się w kluczowe debaty na temat przyszłości żywności, jej produkcji, dostępu i innych obszarów dotyczących przyszłości Europy. 

Soboty dla przyszłości (Equo Garantito, Włochy): tak, jak piątek to dzień działań dla klimatu, tak sobota stała się we Włoszech dniem dla zrównoważonej konsumpcji. Soboty dla przyszłości miały na celu zmobilizowanie konsumentów, przedsiębiorców, obywateli organizacje społeczne do zmiany metod produkcji i nawyków zakupowych.

Café Fair Trade (Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, Polska):  pomysł powstał w czasie pandemii, gdy zabrakło spotkań na żywo. Spotkania online przy kawie Fair Trade były możliwością zainspirowania się, zdobycia nowej wiedzy oraz podjęcia dyskusji na temat Sprawiedliwego Handlu i Zrównoważonej konsumpcji. 

Fair Trade Football Challenge (Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, Polska): ogólnopolski konkurs podbijania piłki nożnej z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu – część kampanii Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. 

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi dobrymi praktykami i podzielenia się nimi z innymi. Śledźcie działania w ramach projektu wpisując hashtag #EUWISE w mediach społecznościowych. 

logo projektu

 

#EUWISE