Czy nowy Parlament Europejski będzie promował zrównoważoną konsumpcję i produkcję?

Przyłączamy się do gratulacji jakie składa koalicja paneuropejskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w kampanię The Fair Times 2019 wszystkim kandydatom, którzy zasiądą w ławach Europarlamentu w kadencji 2019-24. Utworzona na okoliczność wyborów do PE 2019 koalicja organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy (FTAO, IFOAM EU, CIDSE, RIPESS i ECOLISE), wzywa Europarlamentarzystów do utworzenia europejskiej agendy na rzecz sprawiedliwej i zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Poniżej pokazaliśmy strukturę PE 2019 w porównaniu z poprzednią kadencją. Z grafiki wynika, że nie utrzyma się dotychczasowa przewaga dwupartyjnej koalicji Chrześcijańskich Demokratów (EPP- kolor niebieski) i Socjalistów (S&D- kolor czerwony). Partie te, choć wciąż tworzą największe kluby w PE, aby uzyskać większość będą zmuszone zaprosić do współpracy np. liberałów (ALDE+REM – kolor żółty) lub/i Zielonych (Greens/EFA – kolor zielony). Wiele wskazuje na to, że tematyka zrównoważonej konsumpcji zyska sojuszników.

 

W trakcie kampanii kandydaci z całej Europy włączyli się w kampanię i byli zachęcani do wyrażania poglądów na temat zwiększenia roli UE w promocji odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji SDG12. Liczymy na możliwość współpracy z nowymi europosłami z Polski. Są wśród nich Europosłanki i Europosłowie, z którymi prowadziliśmy konstruktywny dialog w trakcie kampanii wyborczej: Magdalena Adamowicz, Danuta Heubner, Janina Ochojska, Marek Belka, Robert Biedroń, Jerzy Buzek, Radosław Sikorski i Kosma Złotowski.

Punktem odniesienia w kampanii była gazeta The Fair Times, w której przedstawiona była rzeczywistość UE z perspektywy 2024 r. , tj. końca kadencji nowo-wybranego Parlamentu. Aby przeczytać The Fair Times i dowiedzieć się więcej o kampanii wejdź na thefairtimes.eu

  • Kampania „The Fair Times” jest możliwa dzięki wsparciu wspomnianych wcześniej sieci partnerskich i „Trade Fair Live Fair” unijnego projektu w ramach Programu Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.
  • Fair Trade Advocacy Office (FTAO) jest rzecznikiem globalnych ruchów Sprawiedliwego Handlu na poziomie UE.
  • IFOAM EU – europejska organizacja parasolowa na rzecz ekologicznego rolnictwa i żywności.
  • CIDSE – międzynarodowa sieć katolickich organizacji sprawiedliwości społecznej.
  • RIPESS-Europe – europejska sieć na rzecz promocji Gospodarki Solidarnościowej.
  • ECOLISE – europejska sieć oddolnych inicjatyw obywatelskich na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu we współpracy z Fundacją Fairtrade Polska wspiera kampanię The Fair Times.

Czy nowy PE będzie promował zrównoważoną konsumpcję?

Materiał na podstawie artykułu:

The Fair Times Campaign Welcomes New Members of the European Parliament