Cele Zrównoważonego Rozwoju – czy udaje się walka z głodem?

Czy udaje się walka z głodem?

W lipcu 2019 opublikowano raport ONZ na temat bezpieczeństwa żywnościowego, aby odpowiedzieć na pytanie, czy udaje się walka z głodem. Wyniki pokazują statystykę: co dziewiąty człowiek na Ziemi nie ma wystarczającej ilości pożywienia. To oznacza, że 820 milionów ludzi wciąż cierpi z powodu głodu i niedożywienia. Najtrudniejsza sytuacja jest w Afryce, gdzie głód to powszechny problem. We Wschodniej Afryce nawet 30% populacji jest dotknięta niedożywieniem. Sytuację pogarszają zmiany klimatyczne, konflikty zbrojne, a także niski rozwój gospodarczy.

Tragiczna sytuacja dzieci

Co siódme dziecko rodzi się ze zbyt niską waga, a 150 milionów dzieci do 5. roku życia jest stale niedożywionych, 50 mln cierpi z powodu ostrego niedożywiania. Skutkuje to powikłaniami rozwojowymi, niemal 22% dzieci (148,9 mln) dotknięte są zahamowaniem wzrostu. To najbardziej drastyczne informacje zawarte w raporcie. (Czytaj omówienie)

Najważniejsze fakty z raportu:

 • Liczba głodujących ludzi na świecie w 2018 r.: 821,6 mln (co 9 człowiek na świecie)
  • Azja: 513,9 mln
  • Afryka: 256,1 mln
  • Ameryka Łacińska i Karaiby: 42,5 mln
 • Liczba osób nie posiadających bezpieczeństwa żywnościowego: 2 mld (26,4%)
 • Dzieci z niską masą urodzeniową: 20,5 mln (1 na 7 noworodków)
 • Zahamowanie wzrostu u dzieci poniżej 5. roku życia: 148,9 mln (21,9%)
 • Zahamowanie przyrostu masy ciała u dzieci poniżej 5. roku życia: 49,5 mln (7,3%)
 • Nadwaga u dzieci poniżej 5. roku życia: 40 mln (5,9%)
 • Dzieci w wieku szkolnym i młodzież z nadwagą: 338 mln
 • Dorośli z otyłością: 672 mln (13%, czyli 1 na 8 osób dorosłych)

 Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie 

Wspólnota międzynarodowa stawia na pierwszym planie walkę z ubóstwem i głodem. Mówią o tym Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz Agenda 2030 kreśląca plan działania nt. co należy zrobić, aby doprowadzić do wyeliminowania tych problemów. W świetle raportu nasuwają się jednak wątpliwości, co do tego czy ludzkość będzie wstanie się z nimi uporać w ciągu najbliższych 11 lat.

Sprawiedliwy Handel, a pomoc dla głodujących

Ponad połowę niedożywionych ludzi na świecie stanowią drobni rolnicy i ich rodziny. Większość rodzin drobnych wytwórców jest nabywcami netto żywności, tzn. nie jest wstanie wyprodukować wystarczającej ilości żywności, aby zaspokoić własne potrzeby, a jej niedobór muszą uzupełniać na rynku niejednokrotnie po cenach światowych. Co sprawia, że często stać ich jedynie na jeden posiłek dziennie, a wielu żyje w skrajnym ubóstwie (poniżej 1,25 USD na osobę dziennie).

Poprzez obowiązek zapewnienia im godziwej zapłaty, transakcje realizowane wg. standardów Sprawiedliwego Handlu zwiększają ich przychody i w ten sposób przyczyniają się do walki z głodem.
Kupując produkty Sprawiedliwego Handlu przyczyniasz się do zmniejszenia liczby głodujących i niedożywionych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju - czy udaje się walka z głodem?

Cele Zrównoważonego Rozwoju – czy udaje się walka z głodem?

Materiał opracowany na podstawie artykułu:

Raport ONZ: Głód wciąż zagraża milionom ludzi na świecie