10. Międzynarodowa Konferencja Fair Trade Towns

dscf027910. Międzynarodowa Konferencja Fair Trade Towns

10. konferencja Fair Trade Towns (FTT) odbyła się w dniach 2 – 3 lipca 2016 roku, w Libanie, w przepięknym miasteczku Fair Trade – Baskincie,. Było to wydarzenie o niebagatelnym znaczeniu, ponieważ była to pierwsza konferencja tego typu, która odbyła się na obszarze Globalnego Południa. Jej celem było inspirowanie i motywowanie miast na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce do przyłączania się do inicjatywy tworzenia partnerskich Fair Trade Towns. Ważnym przesłaniem płynącym z konferencji było swoiste przedefiniowanie relacji Północ-Południe z jednostronnych na obustronne. Przedstawiciele ruchu na rzecz Sprawiedliwego Handlu z 18 krajów, wspólnie z władzami lokalnymi reprezentowanymi przez merów libańskich FTT oraz aktywistami organizacji działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego w Libanie, spędzili 2 dni na owocnych dyskusjach dotyczących rozwoju Sprawiedliwego Handlu i kampanii FTT.

Motywem przewodnim konferencji było hasło „Sprawiedliwy Handel łączy ludzi”. Wydarzenie zadedykowano Jo Cox – brytyjskiej posłance, która, zanim została brutalnie zamordowana zaledwie dscf0242kilka tygodni przed konferencją, poświęciła życie na wspieranie syryjskich uchodźców i walkę z globalną biedą i niesprawiedliwością. Temat konferencji – „Sprawiedliwy  Handel łączy ludzi” –  trafnie  oddaje sytuację w Libanie, gdzie dzięki inicjatywie Fair Trade Towns powstały liczne społeczne i ekonomiczne powiązania pomiędzy społecznościami o różnych wyznaniach. Stworzyło to przestrzeń do wymiany produktów, jednoczenia aktywistów ponad wcześniejszymi podziałami oraz rozwijania solidarności i wzajemnego wsparcia. W kraju takim jak Liban, gdzie istnieje 18 różnych odłamów religijnych, a ponad jedna czwarta ludności składa się z uchodźców, którzy uciekli z sąsiadujących krajów, takie „łączenie” różnych dscf0186społeczności jest wyjątkowo pożądanym efektem ubocznym kampanii Fair Trade Towns. Kampanie te stały się sposobem na wymianę doświadczeń i jednoczenie wysiłków w walce o wspólny cel i poprawę dobrobytu zaangażowanych społeczności. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób, w wymiarze praktycznym, Sprawiedliwy Handel w Libanie i inne inicjatywy związane ze społeczeństwem obywatelskim przyczyniają się do rozwoju sprawiedliwości społecznej i równości płci w lokalnych społecznościach kraju. Drugi dzień konferencji upłynął pod znakiem debat na temat przyszłych kampanii FTT oraz zmian, które wspierałyby ruch na rzecz FTT. Kolejnym, ważnym elementem spotkania była oficjalna prezentacja projektu  nowej Karty Fair Trade (Fair Trade Charter), wykonanego przez grupę roboczą złożoną z działaczy Sprawiedliwego Handlu pod przewodnictwem WFTO (Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu) oraz otwarcie globalnej debaty na ten temat.WFTO proponuje w ten sposób otwarcie debaty nad zastąpieniem istniejącej karty zasad Sprawiedliwego Handlu (A charter of Fair Trade principles) nowym dokumentem o bardziej aktualnej treści. Na konferencji obecni byli zarówno przewodniczący WFTO Rudi Dalvai oraz przewodniczący WFTO w Europie Giorgio dal Fiume, jak i  Luis Heller – członek rady WFTO pochodzący z Ameryki Łacińskiej, który reprezentuje ten region w Międzynarodowym Komitecie Sterującym FTT.

dscf0238W czasie kiedy odbyła się konferencja, w Libanie istniało 9 Miast Fair Trade: Menjez, Baskinta, Ferzol, Mhaidthe, Bissariye, Kfar Tebnit i Ain Ebel. Menjez położony na północy kraju był pierwszym Miastem Fair Trade w Libanie, które samo określiło się tym mianem. Deklarację taką złożyło 9 maja 2013 roku w Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. W Baskincie – mieście-gospodarzu konferencji – istnieje bardzo aktywna kampania, która zdołała zmobilizować do działania różne, ważne osoby w społeczności miejskiej dzięki wsparciu i zaangażowaniu lokalnego stowarzyszenia „Baskinta Baytouna” działającego w obszarze zagadnień środowiskowych, takich jak wdrażanie programu recyklingu „segregacja u źródła”. Obecnie istnieje 1829 Miast Fair Trade w 28 krajach, na 5 kontynentach. Kolejna konferencja FTT odbędzie się w  Saarbrucken, w Niemczech, w dniach 14-16 września 2016 roku.

Polskim odpowiednikiem FTT jest kampania Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.  Pierwszym i jak dotąd jedynym Miastem Przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu jest w Polsce Poznań. Kampania toczy się także w Jeleniej Górze.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest tutaj.