Sprawiedliwy Handel formą pomocy w walce z głodem

W Afryce 278 milionów ludzi, czyli co piąty mieszkaniec kontynentu, cierpi na chroniczny głód. Dla porównania – w skali całego globu głód dotyka dziesięciu procent populacji. Głównymi przyczynami głodu są wojny, zmiany klimatyczne i pandemia Covid-19. 1) Szacuje się, że niedostateczne dostawy zbóż z Ukrainy mogą pogrążyć w głodzie kolejne 100 mln ludzi. Około jednej trzeciej areału ziem uprawnych w Ukrainie zanieczyszczono lub zniszczono w wyniku wojny wywołanej przez Rosję. Rekultywacja tych obszarów może potrwać nawet kilkaset lat – ocenili eksperci ukraińskiej organizacji ekologicznej Ekodija. 2)

Pola Ukrainy - Ukraina znajduje się wysoko wśród największych światowych eksporterów zbóż: rzepaku (druga lokata), kukurydzy (czwarta) oraz pszenicy i jęczmienia (piąta).

Ukraina znajduje się wysoko wśród największych światowych eksporterów zbóż: rzepaku (druga lokata), kukurydzy (czwarta) oraz pszenicy i jęczmienia (piąta).

Zatrzymane dostawy z Ukrainy

Agresja Rosji na tereny Ukrainy spowodowała strach przed głodem w wielu regionach świata, dla których dostawy z Ukrainy stanowiły główny dopływ zbóż. Rosjanie kradną, niszczą zapasy oraz bombardują infrastrukturę służącą do przechowywania i transportu, pomimo porozumień zawartych w ostatnim czasie. Nieliczne statki, którymi udaje się przewieźć zboża przez Morze Czarne, to kropla w morzu potrzeb Afryki i Bliskiego Wschodu. Cały demokratyczny świat obawia się celowych działań Rosji zmierzających do wywołania głodu, który spowoduje niepokoje społeczne, zamieszki oraz migrację głównie do Europy. Podejmowane są różne działania pomocowe zarówno przez rządy jak i organizacje międzynarodowe.  

Sprawiedliwy Handel szansą na poprawę sytuacji żywnościowej na świecie

Niewątpliwie szansą na ograniczenie w jakimś stopniu głodu i zatrzymanie ludności w miejscu zamieszkania jest Fair Trade – Sprawiedliwy Handel. Ruch ten powstał ponad pół wieku temu, jest dobrze znany mieszkańcom Globalnego Południa. Jest przez nich akceptowany i służy nie tylko plantatorom i drobnym wytwórcom zrzeszonym w spółdzielniach Sprawiedliwego Handlu ale całym społecznościom. Zysk w znacznie większym procencie trafia do producentów, którzy otrzymują godziwą i pewną zapłatę. Eliminowani są pośrednicy – skracany jest łańcuch dostawców. Członkowie spółdzielni Sprawiedliwego Handlu zawierają wieloletnie umowy współpracy gwarantujące między innymi ceny minimalne i stały odbiór produktów. W zamian dostarczają produkty doskonałej jakości, która jest stale kontrolowana.

Dobrze byłoby, gdyby Sprawiedliwy Handel mógł funkcjonować jeszcze lepiej i na większą skalę. Do tego potrzebne są zmiany naszych konsumenckich zachowań. Powinniśmy dokonywać bardziej świadomych wyborów produktów przy ich zakupie. Sprawdzać skąd pochodzą i kto jest głównym beneficjentem zysków z ich produkcji i sprzedaży. To dla naszego dobra, w dłuższej lub krótszej perspektywie przekonamy się o tym. Niewątpliwie rozwój Sprawiedliwego Handlu i zwiększenie produkcji w krajach Globalnego Południa jest dużą szansą dla mieszkańców na pozostanie w swoich domach i godne życie. Poprawę jakości życia widać w tych rejonach, gdzie od dawna funkcjonują spółdzielnie Sprawiedliwego Handlu wytwarzające produkty certyfikowane Fair Trade.

1)  https://pcpm.org.pl

2)  http://obozrevatel.com

Autorka: Maja Niezborała

#euwise #polskapomoc #sprawiedliwyhandel #erasmusplus


EU-WISE logo - Sprawiedliwy HandelErasmus + - partner projektu EU-WISE

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej “Polska Pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2021 r. www.gov.pl/polskapomoc