Fair Trade Advocacy Spring na Kaszubach i Śląsku!

Projekt Fair Trade Advocacy Spring realizowany był na przełomie lutego i marca 2022 roku ze środków Fair Trade Advocacy Office w Brukseli. Jego celem było upowszechnianie wiedzy z zakresu Sprawiedliwego Handlu, pokazanie siły i zaangażowania młodych ludzi w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także zachęcenie decydentów (posłów, europosłów, lokalnych polityków) do wspierania tych celów, m.in. poprzez ich promowanie oraz głosowanie za sprzyjającymi im rozwiązaniami prawnymi.

Szkolenia i warsztaty

W pierwszych tygodniach trwania projektu odbyły się szkolenia młodych adwokatów zrównoważonego rozwoju. Poświęcono je zagadnieniu działalności rzeczniczej, a ich zwieńczeniem było sformułowanie apelu do decydentów, który wzywał do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dodatkowo liderzy wzięli udział także w dwóch warsztatach praktycznych – w jednym z tworzenia woskowych opakowań wielorazowych do produktów spożywczych, a drugi na temat Fair Fashion. Rezultatem szkoleń było także napisanie scenariuszy dwóch wydarzeń, które stały się finałami projektu.

Szkolenie rzecznicze Fair Trade Advocacy Spring

Szkolenie z zakresu rzecznictwa

Warsztaty Fair Fashion

Warsztaty z tworzenia woskowijek

Wydarzenia rzecznicze

Pierwsze wydarzenie odbyło się Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Uczniowie, aby uzmysłowić zaproszonym decydentom zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi, stworzyli w pomieszczeniach szkolnych symulację dna morskiego. W ten sposób pokazali, że brak poparcia dla pozytywnych zmian, np. tworzących zrównoważone łańcuchy dostaw i zapobiegające wylesianiu, będzie wiązał się z podniesieniem poziomu wód i zalaniem szkoły. Zaproszeni decydenci w trakcie wydarzenia odpowiedzieli także na szereg pytań związanych z tematem wydarzenia i proponowanymi przez nich rozwiązaniami problemów. Na zakończenie uczniowie, dyrekcja oraz zaproszeni goście wspólnie podpisali apel, który wzywał do wprowadzenia zmian zgodnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Apel można przeczytać tutaj.

Symulacja dna morskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

Uczniowie i pracownicy szkoły w towarzystwie decydentów: europosła Janusza Lewandowskiego, posłanki Agnieszki Pomaski oraz viceprezydenta Gdańska Piotra Borawskiego

Drugie wydarzenie odbyło się w Piekarach Śląskich, podczas którego młodzież spotkała się z lokalnymi decydentami, a także z jedną posłanką i jednym europosłem. W trakcie spotkań młodzi liderzy przeprowadzili degustację produktów Fair Trade w formie lunchu, wystosowali apel dotyczący realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz zaprezentowali swoje dotychczasowe działania w tej kwestii.

Spotkanie z posłanką Ewą Kołodziej

Fair Trade Advocacy Spring

Wspólny lunch Fair Trade z lokalnymi decydentami i szefami instytucji miejskich

Spotkanie z europosłem Łukaszem Kohutem

Podsumowanie

Młodzi liderzy dzięki projektowi poprawili swoje umiejętności rzecznicze i wykazali swoje zaangażowanie we wspieranie społeczności Globalnego Południa. Uzyskana przez nich w trakcie szkoleń i warsztatów wiedza w przyszłości ma szansę zaprocentować i przyczynić się nie tylko do ich rozwoju osobistego, lecz także w konsekwencji do szerszego rozpropagowania idei Zrównoważonego Rozwoju i Sprawiedliwego Handlu. Ponadto nawiązane w trakcie trwania projektu kontakty z lokalnymi politykami, posłami i europosłami stanowią dobry prognostyk w zakresie procedowania pozytywnych rozwiązań prawnych dla rozwiązań zgodnych z duchem Fair Trade.

Partner wiodący: Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

Partner finansowy: Fair Trade Advocacy Office

Partnerzy projektu: Zespół Szkół nr 6 w Gdańsku, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich, Zespół Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich, Szkoła Podstawowa nr 45 z Bytomia.

Na koniec zapraszamy do obejrzenia podsumowania video jednego z wydarzeń:

#fairtradeadvocacyoffice #euwise #polskapomoc #erasmus+ #erasmusplus #FTAO #advocacyspringpl

Autor: Szymon Luliński


Projekt Fair Trade Advocacy Spring sfinansowany został ze środków Fair Trade Advocacy Office w Brukseli.