Młodzi liderzy EU WISE w Brukseli

Grupa młodych liderów projektu EU WISE z Polski wzięła udział w Fair Trade Marathon od 10 do 12 października 2022 w Brukseli. Wydarzenie te składało się z cyklu warsztatów, paneli dyskusyjnych i wykładów dotyczących idei Sprawiedliwego Handlu oraz Zrównoważonego Rozwoju. Zwieńczeniem maratonu było Fair Trade Breakfast w Parlamencie Europejskim w towarzystwie licznych europarlamentarzystów.

Przygotowania zespołu EU WISE

Pierwszego dnia część uczestników projektu z Polski, Rumunii, Włoch oraz Belgii, w towarzystwie liderów organizacji pozarządowych z tych krajów, miała okazję podzielić się zdobytymi doświadczeniami z zakresu promowania zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Wypracowane wspólnie refleksje i zalecenia posłużyły do stworzenia zestawu narzędzi, który w przyszłości pozwoli organizacjom pozarządowym na skuteczniejsze angażowanie młodzieży w swoje projekty. Pozostali członkowie grupy w tym czasie wzięli udział w Fair BarCamp, czyli warsztatach, które opierały się na bieżącym kreowaniu poruszanych tematów przez uczestników. Ta forma przeprowadzania szkoleń sprawia, że młodzi ludzie mają szansę zagłębić się w tematykę, która naprawdę ich interesuje.

Kolejny dzień upłynął pod znakiem zwiedzania Parlamentu Europejskiego oraz przygotowań do kulminacyjnych wydarzeń zaplanowanych na dzień trzeci. Rano uczestnicy projektu odwiedzili Parlamentarium, czyli interaktywną ekspozycję przedstawiająca historię integracji europejskiej oraz zasady funkcjonowania Europarlamentu. Następnie odbyło się zwiedzenia samego Parlamentu. Szczególnie interesujący dla uczestników okazał się wykład przewodnika na temat kulisów i niuansów funkcjonowania tego miejsca. Dodatkową atrakcją była wizyta w sali obrad, czyli serca europejskiej demokracji. 

Fair Trade Breakfast

12 października młodzi liderzy z projektu EU WISE Young Citizens-Consumers wzięli udział w Fair Trade Breakfast, czyli corocznym spotkaniu europarlamentarzystów z organizacjami i producentami Fair Trade w Parlamencie Europejskim. W trakcie oficjalnej części spotkania Prezes naszego Stowarzyszenia Tadeusz Makulski oraz uczestniczka projektu Laura Wesołowski przedstawili osiągnięcia EU WISE w zakresie budowania świadomości młodych ludzi oraz promowania idei Sprawiedliwego Handlu. Następnie podczas śniadania młodzi liderzy EU WISE mieli okazję do rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Przy „polskim stoliku” zasiadał Jakub Klich, asystent europosła Łukasza Kohuta. 

Wizyta uczestników projektu z Polski, Rumunii, Włoch i Belgii w Parlamencie Europejskim miała na celu wpłynięcie na przywódców Unii Europejskiej, którzy powinni dążyć do zapewnienia globalnej, sprawiedliwej i ekologicznej transformacji, której potrzebujemy i na którą zasługujemy. Nasze pełne rekomendacje co do kierunku i sposobu zmian są dostępne w języku angielskim tutaj.

Spotkanie młodych liderów EU WISE z Polski z Jakubem Klichem, asystentem europosła Łukasza Kohuta

#euwise #polskapomoc #sprawiedliwyhandel #erasmusplus

Autor: Szymon Luliński


EU-WISE logo - Sprawiedliwy HandelErasmus + - partner projektu EU-WISE

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej “Polska Pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2021 r. www.gov.pl/polskapomoc