Fair Trade Advocacy Spring

Rozpoczynamy nowy projekt – Fair Trade Advocacy Spring, we współpracy z gdańskimi szkołami: VI Liceum Ogólnokształcącym im.Obrońców Helu i XIV Liceum Ogólnokształcącym. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu Sprawiedliwego Handlu, pokazanie siły i zaangażowania młodych ludzi w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także zachęcenie decydentów (posłów, europosłów, lokalnych polityków) do wspierania tych celów, m.in. poprzez ich promowanie oraz głosowanie za sprzyjającymi im rozwiązaniami prawnymi. Realizacja  projektu jest możliwa dzięki finansowaniu przez Fair Trade Advocacy Office w Brukseli.

Fair Trade Advocacy Spring

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu Tadeusz Makulski z uczestnikami projektu w trakcie spotkania organizacyjnego

Szkolenie i warsztaty

W ramach projektu w pierwszych tygodniach lutego odbędzie się szkolenie młodych adwokatów zrównoważonego rozwoju z zakresu działalności rzeczniczej. Następnie zorganizowane zostaną warsztaty dla młodzieży promujące rozwiązania ekologiczne oraz uświadamiające skalę problemu związaną ze zmianami klimatycznymi.  Pierwszych z nich będzie opierał się na tworzenia woskowijek. To alternatywa dla plastikowych opakowań spożywczych, które można wykonać samodzielnie z bawełnianego materiału, wosku pszczelego oraz np. olejku jojoba. Drugie warsztaty będą natomiast związane z negatywnym wpływem przemysłu tekstylnego na środowisko poprzez m.in. przyczynianie się do zjawiska wylesiania.

Spotkania z decydentami

W międzyczasie młodzież będzie spotykać się w celu opracowania scenariuszy oraz przygotowania scenografii do wydarzeń stanowiących zwieńczenie projektu. Zostaną one zorganizowane w każdej ze szkół biorących udział w nim udział. Nie możemy w tej chwili przedstawić przebiegu wydarzeń, ponieważ ważną ich częścią jest element zaskoczenia. Możemy za to zdradzić, że wezmą w nim udział polscy europosłowie, posłowie, oraz przedstawiciele gdańskiego samorządu.

Wiosna Sprawiedliwego Handlu

Wydarzenia związane z Fair Trade Advocacy Spring będą odbywały się na przestrzeni lutego i marca 2022 roku i stanowią komplementarne uzupełnienie równolegle prowadzonego przez nas projektu EU WISE. Z niecierpliwością czekamy na efekty tych przedsięwzięć. Zachęcamy również do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dzięki którym możecie śledzić postępy w działaniach młodych adwokatów zrównoważonego rozwoju!

#fairtradeadvocacyoffice #euwise #erasmus+ #erasmusplus #sprawiedliwyhandel #FTAO #advocacyspringpl

Autor: Szymon Luliński

Projekt finansowany ze środków Fair Trade Advocacy Office w Brukseli.


EU-WISE logo - Sprawiedliwy HandelErasmus + - partner projektu EU-WISE

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej “Polska Pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2021 r. www.gov.pl/polskapomoc