EU-WISE YOUNG CITIZENS CONSUMERS: co dzieje się w projekcie?

Projekt EU-WISE Young Citizens Consumers jest realizowany w ramach programu Erasmus+, rozpoczął się w grudniu 2020 roku i potrwa dwa lata. Głównym koordynatorem jest rumuńskie Stowarzyszenie Młodzieży, a w projekt włączone są również organizacje: Equo Garantito (Włochy), Project School (Włochy), Fair Trade Advocacy Office (Belgia) oraz my – Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu.

Celem projektu jest przyczynienie się do zwiększenia wśród młodzieży wiedzy i kompetencji w działaniu na rzecz  odpowiedzialnej konsumpcji, Sprawiedliwego Handlu i zrównoważonego rozwoju. Wraz z partnerami chcemy, by młodzi liderzy po odbyciu dopasowanych do potrzeb cyklów zajęć, mogli sami podejmować działania budujące wrażliwość na globalne współzależności w przestrzeni publicznej.

Co dzieje się w projekcie?

Dostępny jest już zbiór 25 dobrych praktyk z obszaru promocji odpowiedzialnej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu zebranych przez partnerów w ramach projektu EU-WISE Young Citizens Consumers! 

Katalog dobrych praktyk

Czym są dobre praktyki?

Są to działania, które odbyły się w Polsce lub krajach, z których pochodzą nasi projektowi partnerzy (Rumunia, Włochy, Belgia). Przyniosły pozytywne rezultaty, ponieważ np. zaangażowały uczestników, sprawiły, że czegoś się nauczyli czy nabrali chęci, by się dokształcić. Każde z wydarzeń odbyło się w danym kraju podczas wydarzeń promujących zrównoważony rozwój, ruch Sprawiedliwego Handlu czy Slow Food, w szkołach, organizacjach pozarządowych, podczas lokalnych wydarzeń.

Pora na przykłady!

Jedną z dobrych praktyk, którą przedstawił nasz partner z Rumunii jest akcja Mały Ogrodnik. Wielomiesięczny proces, w którym dzieci sadzą swoje ogrody i monitorują wzrastanie plonów. Uczą się dzięki temu nie tylko o ogrodnictwie, ale i o szacunku do jedzenia. Takie działanie szerzy wiedzę na temat ruchu Slow Food. 

Soboty dla przyszłości to praktyka z Włoch. Kojarzycie Piątki dla klimatu? Organizacja Equo Garantito postanowiła skupić się na zrównoważonej konsumpcji i podczas wydarzeń organizowanych w soboty, próbują skłonić uczestników do zmiany nawyków zakupowych, a duże firmy do zmiany nawyków związanych z produkcją. 

Fair Trade Football Challenge… Nie mogło zabraknąć słynnych już rozgrywek podbijania piłki nożnej z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu. Jest to części kampanii Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. 

Wszystkie praktyki przedstawione w katalogu są dostępne dla tych, którzy chcą zorganizować je w swojej lokalnej społeczności, szkole czy na skalę ogólnokrajową. 

Warsztaty w Sopocie 

W dniach 17-19 czerwca, w Sopocie odbyło się spotkanie nauczycieli i ekspertów współpracujących w ramach projektu EU WISE. Był to czas intensywnej, owocnej pracy. Szlifowaliśmy program zajęć, który będzie składał się z 6 modułów tematycznych i będzie dotyczył zarówno budowania wiedzy i świadomości młodych ludzi, jak i kompetencji do działań w terenie. 

Prelekcja

W Sopocie był też czas na integrację i inspirujące spotkania. Krzysztof Skrzypski, reprezentujący sektor ekonomii społecznej opowiedział o działaniu spółdzielni socjalnej na przykładzie gdańskiej kawiarni CieKAWA. (zachęcamy do śledzenia kawiarni na Facebooku @ciekawakawiarniagdansk). Szymon Andrzejewski, członek naszego stowarzyszenia opowiedział o swoim doświadczeniu związanym z kooperatywami spożywczymi, a reprezentantka Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie opowiedziała o działaniach związanych z odpowiedzialną konsumpcją w Fundacji. 

Warsztaty były także okazją do integracji uczestników, czemu sprzyjała lokalizacja miejsca naszego spotkania w ośrodku Sopockiego Klubu Żeglarskiego, bezpośrednio przy plaży.

 

Wakacyjne aktywności

Młodzi uczestnicy projektu założyli już konta instagramowe, na których postują podczas wakacji. Są to newsy dotyczące projektu, ale i ich odkrycia i przemyślenia związane z ruchem Sprawiedliwego Handlu, Slow Food czy zrównoważoną konsumpcją. Zachęcamy do śledzenia hasztagu #euwise w mediach społecznościowych. 

Będzie się działo jeszcze więcej 

Wyniki badania ankietowego

Czekamy na ostateczną wersję raportu z naszego badania postaw społeczeństwa w obszarze odpowiedzialnej konsumpcji, Sprawiedliwego Handlu i Slow Food. Omówiliśmy je wraz z partnerami i porównaliśmy wyniki z wszystkich czterech krajów. Gdy raport będzie gotowy z pewnością Was o tym poinformujemy. 

Podsumowanie ankiet - okladka raportu

Koszulki dla aktywnych uczestników

Niedługo dotrą do nas projektowe koszulki z bawełny z certyfikatem Fairtrade. Każda ze szkół otrzyma odpowiednią ilość, aby wszyscy uczestnicy zajęć i działań byli rozpoznawalni.

Życzymy Wam udanych wakacji. Niedługo z pewnością znów napiszemy co dzieje się w projekcie.

 

Kontakt: euwise@sprawiedliwyhandel.pl