Po COP26 – wiadomości młodych aktywistów do polityków

W poprzednim tygodniu zakończyła się trwająca 13 dni konferencja COP26.  Czy spotkanie ludzi ze świata polityki, aktywistów i naukowców przyniesie oczekiwane skutki? 

Stanowisko młodych aktywistów

W trakcie pierwszych dni trwania COP26 w Warszawie odbywało się szkolenie dla młodych liderów w ramach projektu EU-WISE Young Citizens Consumers. W czasie jednego z bloków szkoleniowych, który dotyczył rozpowszechniania informacji w mediach społecznościowych, porozmawialiśmy z młodzieżą o oczekiwaniach wobec polityków i decydentów biorących udział w konferencji. 

Młodzież opisała swoje stanowisko i oczekiwania w formie konspektu artykułu, listu do polityka i postów w mediach społecznościowych. 

 

Grupa po pracy nad przesłaniem do polityków

 

 

 

Stanowisko młodzieży było jasne: młodzi liderzy chcą, by działacze świata polityki podejmowali działania, nie jedynie obiecywali zmiany. Młodzież boi się o swoją przyszłość. Aktywiści EU-WISE zdają sobie sprawę z tego, że są nadzieją tego świata. Boją się jednak tego, co zastaną, gdy wejdą w dorosłe życie. Czy skutki kryzysu klimatycznego sprawią, że nie będą mogli normalnie żyć, założyć rodzin i podjąć pracy? Czy będą mogli zostać w kraju, w którym się urodzili? Jak będą wyglądały miasta, których krajobraz charakteryzuje beton? Jak tereny pozamiejskie, w których wycinka lasów stała się normą? 

Młodzież proponuje konkretne działania

Te i wiele innych pytań nurtuje młodych ludzi. Nie tylko z Polski, ale i z innych krajów, np. młodych aktywistów z Włoch. Przeczytajcie wiadomości kierowane do polityków.


 

To młodzież jest naszą przyszłością, a zadaniem polityków jest m.in. zapewnienie młodym ludziom dobrego startu w dorosłe życie. Można to osiągnąć podejmując działania, których skutkiem będzie sprawiedliwa polityka handlowa, zrównoważone rolnictwo, zakaz pracy dzieci i niewolników oraz równość płci. Świat może być sprawiedliwy, jeśli tylko zaczniemy działać teraz.

 


KONTAKT:

Więcej informacji w mediach społecznościowych pod hashtagiem #EUWISE lub mailowo pisząc na adres euwise@sprawiedliwyhandel.pl

Projekt sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej przez program Erasmus+. Niniejszy dokument odzwierciedla poglądy autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.


Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

#PolskaPomoc


Materiał oraz spotkanie w Warszawie finansowane są w ramach projektu Grupy Granica pt. “Global Education Week Poland #TEG2021” finansowanego przez Centrum Północ-Południe Rady Europy.

Logotypy