Mity na temat Sprawiedliwego Handlu

Wraz z rosnącą świadomością Sprawiedliwego Handlu, mnożą się błędne wyobrażenia na jego temat. Oto niektóre popularne mity na temat Sprawiedliwego Handlu i rzeczywisty obraz jaki się za nimi kryje.

 

Mit: Sprawiedliwy Handel polega na wypłacaniu w krajach rozwijających się pensji na poziomie państw rozwiniętych.

Rzeczywistość: Płace mają zapewnić uczciwą zapłatę opartą na rzeczywistych kosztach produkcji. Nie są one szacowane na podstawie standardów płacowych krajów rozwiniętych (Ameryka Północna i Europa).
Sprawiedliwe płace są określane przez wiele czynników, w tym:
• Umiejętności, wysiłek i ilość czasu związanego z produkcją
• Minimalne dochody zapewniające egzystencję w miejscu produkcji wyrobów
• Siłę nabywczą danej społeczności lub regionu
• Inne koszty utrzymania w warunkach lokalnych

 

Mit: Sprawiedliwy Handel wyprowadza miejsca pracy z Ameryki lub Europy (albo z jakiegokolwiek rozwiniętego państwa) do innych krajów.

Rzeczywistość: Sprawiedliwy Handel stara się poprawić jakość życia najuboższych, którzy często nie mają innych źródeł dochodu. Większość produktów rzemieślniczych Sprawiedliwego Handlu wywodzi się z kultur i tradycji, które są nieobecne w północnoamerykańskiej czy europejskiej produkcji. Większość produktów spożywczych Sprawiedliwego Handlu nie ma swoich odpowiedników w Ameryce Północnej lub Europie.
Poza tym, Organizacje Sprawiedliwego Handlu w krajach rozwiniętych rosną jako niewielkie dobrze prosperujące firmy, które zatrudniają coraz więcej osób z lokalnych społeczności.

 

Mit: Sprawiedliwy Handel jest antyglobalistyczny.

Rzeczywistość: Wymiana międzynarodowa leży u podstaw Sprawiedliwego Handlu. Organizacje Sprawiedliwego Handlu starają się maksymalnie wykorzystać pozytywne aspekty globalizacji, które łączą ludzi, społeczności oraz kultury poprzez produkty i idee. Jednocześnie usiłują zminimalizować jej negatywne czynniki, takie jak niskie standardy pracownicze, społeczne i środowiskowe, za którymi kryją się prawdziwe koszty produkcji.

 

Mit: Sprawiedliwy Handel jest formą charytatywną.

Rzeczywistość: Sprawiedliwy Handel wspiera pozytywne i długoterminowe zmiany poprzez stosunki oparte na handlu, które budują samowystarczalność. Ich powodzenie zależy od niezależnych, dobrze prosperujących organizacji i przedsiębiorstw, a nie od datków. Podczas gdy wiele Organizacji Sprawiedliwego Handlu wspiera przedsięwzięcia charytatywne poza ich pracą w handlu, wymiana towarów pozostaje kluczowym elementem ich działalności.

 

Mit: Sprawiedliwy Handel oferuje znacznie droższe towary.

Rzeczywistość: Większość produktów Sprawiedliwego Handlu jest konkurencyjna cenowo względem ich konwencjonalnych odpowiedników. Organizacje Sprawiedliwego Handlu pracują bezpośrednio z producentami, wykluczając pośredników. Dzięki temu mogą utrzymać przystępne dla konsumentów ceny, a producenci otrzymują większy procent przychodu ze sprzedaży. Wysokość cen zależna jest także w pewnym stopniu od skali dystrybucji produktu na danym rynku.

 

Mit: Sprawiedliwy Handel oferuje produkty niskiej jakości.

Rzeczywistość: Chociaż wyroby wytwarzane ręcznie oczywiście różnią się trochę między sobą, Organizacje Sprawiedliwego Handlu stale pracują nad poprawą jakości i spójności produkcji. Dzięki nawiązaniu bezpośrednich i długotrwałych stosunków, producenci oraz Organizacje Sprawiedliwego Handlu omawiają potrzeby konsumentów i wytwarzają produkty wysokiej jakości. Handlowcy dostarczasjący produkty Fair Trade zostali nagrodzeni w międzynarodowych konkursach Cup of Excellence i Roaster of the Year, SustainAbility in Design, New York Home Textile Show oraz przy okazji innych wydarzeń.

 

Mit: Sprawiedliwy Handel odnosi się tylko do kawy i czekolady.

Rzeczywistość: Sprawiedliwy Handel obejmuje szeroką gamę towarów rzemieślniczych i rolniczych, w tym kosze, odzież, bawełnę, elementy wystroju domu i kuchni, biżuterię, ryż, mydło, herbatę, kawę, kakao, owoce, zabawki oraz wino. Kawa była pierwszym produktem rolniczym z certyfikatem Fair Trade przyznanym w 1988, lecz wyroby rzemieślnicze Sprawiedliwego Handlu są sprzedawane od 1946 roku.

 

Opracowano na podstawie oryginalnego artykułu Fair Trade Federation (USA) opublikowanego na stronie www.wfto.com

Tłumaczenie: Katarzyna Misiurek