Słownik terminów Sprawiedliwego Handlu

Słownik terminów Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade)

Fair Trade

Fair Trade (ang.) to oddolny, międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych producentów żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa. Dzięki niemu ubodzy mieszkańcy Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Oceanii mogą pracować w godnych warunkach i budować uczciwe stosunki handlowe z bogatszą częścią świata. Ruch ten tworzony jest przez organizacje pozarządowe, działaczy, wolontariuszy oraz firmy, przy udziale konsumentów. Wybierając produkty Fair Trade, konsumenci mogą wywierać realny wpływ na poprawę stopy życiowej najbiedniejszych społeczności. Czytaj więcej

Sprawiedliwy Handel

Używany w Polsce odpowiednik terminu Fair Trade, wprowadzony do obiegu przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu w połowie lat 90′ XX w.

World Fair Trade Organization (WFTO)

Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu (złożona w 1989 roku pod nazwą International Federation of Alternative Trade). WFTO zrzesza organizacje i firmy z całego świata, których misją jest Fair Trade. Czytaj więcej

Organizacja Sprawiedliwego Handlu (ang. Fair Trade Organization)

Organizacja Sprawiedliwego Handlu to organizacja lub przedsiębiorstwo, które traktuje Sprawiedliwy Handel jako swoją misję i istotę działania. Organizacje Sprawiedliwego Handlu realizują 10 zasad Sprawiedliwego Handlu, ustalonych przez World Fair Trade Organization (WFTO), która również kontroluje ich przestrzeganie i przyznaje swoim członkom stosowne certyfikaty.

Fairtrade

Termin ‘Fairtrade’ (pisany jednym słowem) jest stosowany dla wyróżnienia systemu certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu, którego operatorem jest Fairtrade International (dawniej Fairtrade Labelling Organizations – FLO). Certyfikacja producentów pod kątem wypełniania standardów Fairtrade zajmuje się firma FLO-CERT.

Organizacje Fairtrade

Termin ten odnosi się do Faitrade International (FI), FLO-CERT oraz członków FI, którzy tworzą i rozwijają system Fairtrade.

Karta Zasad Sprawiedliwego Handlu

Karta Zasad Sprawiedliwego Handlu (ang.: A Charter of Fair Trade Principles) to dokument programowy, przyjęty w styczniu 2009 roku przez World Fair Trade Organization i Fairtrade International – dwie organizacje międzynarodowe ustalające kryteria i standardy Sprawiedliwego Handlu i jego zasady. Stanowi jednolity punkt odniesienia dla ruchu oraz potwierdza istnienie jego dwóch głównych nurtów: tradycyjnego, opierającego się na zintegrowanym łańcuchu dostawczym i certyfikacji organizacji Sprawiedliwego Handlu, oraz nurtu opierającego się na certyfikacji i znakowaniu produktów SH, trafiających w przeważającej mierze do konwencjonalnych punktów sprzedaży detalicznej, jak np. supermarkety.

Produkty Sprawiedliwego Handlu

W myśl Karty Zasad Sprawiedliwego Handlu mianem produktów Sprawiedliwego Handlu określane są wyroby produkowane i sprzedawane przez Organizacje Sprawiedliwego Handlu (zrzeszone w WFTO) oraz produkty dostarczone na rynek z oznaczeniami systemów certyfikacji Fair Trade (na przykład Fairtrade). Czytaj więcej o certyfikacji produktów.

Sklepy Świata (ang. World Shops)

Punkty handlowe oferujące wyłącznie produkty Fair Trade. Od samego początku, czyli od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, znaczący udział w prowadzeniu Sklepów Świata mają wolontariusze, a zyski przeznacza się na działania edukacyjne i promocyjne oraz rozwijanie samego handlu. W zgodnych ocenach sklepy te odegrały kluczową rolę w rozwoju ruchu Sprawiedliwego Handlu i alternatywnego handlu w Europie. W roku 2014 w Europie funkcjonowało około 4 tysięcy Sklepów Świata. Jedynym sklepem w Polsce działającym na tych zasadach jest punkt „Sprawiedliwy Handel 100%”. Jest on prowadzony w Poznaniu (ul. Poznańska 20) przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu. Najbardziej znane zrzeszenia (World Shop Associations): British Association of Fair Trade Shops, Dutch Association of World Shops, Weltladen Germany, Weltladen Austia, CTM Altromercato, Oxfam Artisanes de Monde.

Fair Trade Advocacy Office

Biuro rzecznicze Sprawiedliwego Handlu z siedzibą w Brukseli. Zajmuje się działalnością lobbingową na rzecz ruchu Fair Trade w Parlamencie Europejskim. Współpracuje z Fair Trade Advocacy network tj. organizacjami wpierającymi działania rzecznicze w poszczególnych krajach UE.Biuro zostało założone przez WFTO, Fairtrade International i WFTO-EuropeCzytaj więcej.

Fair Trade Towns

Zapoczątkowana w 2001 roku w brytyjskim Garstang jest największą oddolną kampanią promującą Sprawiedliwy Handel na świecie. Na początku 2017 roku kampania Fair Trade Towns istnieje w 29 krajach i obejmuje prawie 1900 miast. Miasto uzyskuje tytuł po wypełnieniu określonych na poziomie krajowym kryteriów . Polskim odpowiednikiem jest kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.