Kim są wytwórcy produktów Fair Trade?

Kim są wytwórcy produktów Fair Trade?

Istnieją wielkie różnice między poszczególnymi grupami producentów i wytwórców, w zależności od regionu oraz wytwarzanego produktu. Mogą to być stowarzyszenia producentów, samopomocowe spółdzielnie produkcyjne, przedsiębiorstwa rodzinne, warsztaty, organizacje państwowe, przedsiębiorstwa prywatne, a w szerszym wymiarze również grupy producentów na Północy. Wielkość tych grup jest różna.

Wszystkie grupy łączy to, że są odsuwane na margines. Przeważnie pracują w warunkach gospodarki nieformalnej, w której zyski i płace są niskie, gdzie prawie wcale nie istnieje ubezpieczenie socjalne, a warunki pracy są ciężkie. Powodem są czynniki gospodarcze i geograficzne, braki doświadczenia i środków produkcji – bez wsparcia organizacji Sprawiedliwego Handlu nie udałoby się im uzyskać bezpośredniego dostępu do rynku ani w kraju, ani za granicą. Problemy, które muszą pokonywać, dotyczą często nierówności rasowej, etnicznej i płci. Każda grupa, która troszczy się o trwały rozwój własny i społeczności lokalnej, regularne dochody dla swoich członków, demokratyczne podejmowanie decyzji i przestrzeganie innych, wspólnie ustalonych kryteriów, jak równouprawnienie kobiet, przestrzeganie praw człowieka, ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego, jest potencjalnym partnerem ruchu Sprawiedliwego Handlu.

Dlaczego drobni rolnicy są potrzebni?

Drobni rolnicy i pracownicy najemni odgrywają kluczową rolę w produkcji żywności dla światowej populacji, której liczba nieustannie wzrasta.
– Na całym świecie żyje około 525 mln rolników. 85% z nich gospodaruje na 2 ha ziemi uprawnej lub mniej.
– Drobni rolnicy produkują aż 70% światowej żywności.
– 30 mln drobnych rolników wytwarza większość światowej produkcji kawy i kakao.
– Ponad 90% światowej produkcji kakao dostarczane jest na rynek przez ok. 5 mln drobnych rolników.
– 80% światowej produkcji kawy wytwarzana jest przez drobnych rolników i ich rodziny.

Mimo, iż drobni wytwórcy dostarczają znaczącą część światowej żywności, są oni grupą szczególnie narażoną na ubóstwo:
– Ponad połowę niedożywionych ludzi na świecie stanowią drobni rolnicy i ich rodziny.
– Większość rodzin drobnych wytwórców jest nabywcami netto żywności. Oznacza to, że nie zyskują oni na wzroście światowych cen produktów rolnych, a wręcz przeciwnie – tracą na tym.

Na podstawie “Powering up smallholder farmers to make food fair. A five point agenda”, raport Fairtrade Foundation, Londyn 2013