„Kto ma władzę?”- raport nt.nieuczciwych praktyk w łańcuchach dostaw produktów rolnych

„Kto ma władzę?” Raport na temat zwalczania nierówności w łańcuchach dostaw produktów rolnych

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się jak to się dzieje, że lokalne jabłka są droższe niż banany przez cały rok? Dlaczego ubodzy rolnicy stają się coraz biedniejsi, mimo iż ceny ich produktów na międzynarodowych rynkach nieustannie rosną? Dlaczego środowisko naturalne niszczone jest coraz bardziej, mimo iż wielkie firmy wdrażają programy zrównoważonego rozwoju? Kto będzie produkował żywność, skoro liczba mieszkańców miast nieustannie wzrasta, a liczba mieszkańców terenów wiejskich – maleje? I wreszcie – kto ma władzę?

„Kto ma władzę?” – Fair Trade Advocacy szuka odpowiedzi

Autorzy opublikowanego 18 listopada raportu podejmują próbę odpowiedzi na te pytania. Raport „Kto ma władzę? Zwalczanie nierówności w łańcuchach dostaw produktów rolnych” (“Who’s got the power? Tackling imbalances in agricultural supply chains”) opublikowany w imieniu Ruchu Sprawiedliwego Handlu przez Fair Trade Advocacy Office pokazuje w jaki sposób wzrastająca integracja oraz koncentracja władzy w łańcuchu dostaw produktów rolnych wpływa znacząco nie tylko na producentów, ale także na cały łańcuch dostaw, środowisko oraz możliwość wyboru konsumentów. Nieuczciwe praktyki handlowe (UTPs, unfair trading practices) istnieją, i maja one charakter strukturalny, a nie przypadkowy.
 
Streszczenie raportu z badań rynkowych dotyczących koncentracji władzy oraz nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchach dostaw produktów rolnych w języku polskim można znaleźć tutaj.

„Kto ma władzę?”- raport nt. nieuczciwych praktyk w łańcuchach dostaw produktów rolnych

Kto ma władzę?

Czym jest Sprawiedliwy Handel?

Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade) to oddolny, międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy warunków życia, a także gospodarowania drobnych producentów żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa. Wspiera on mieszkańców Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów, a także Oceanii. Ubodzy rolnicy i rzemieślnicy mogą pracować w godnych warunkach i budować uczciwe stosunki handlowe z bogatszą częścią świata. Ruch ten tworzony jest przez organizacje pozarządowe, działaczy, wolontariuszy i również firmy, przy udziale konsumentów. Wybierając produkty Sprawiedliwego Handlu, konsumenci mogą wywierać realny wpływ na poprawę stopy życiowej najbiedniejszych społeczności.