Zrównoważone zamówienia publiczne z uwzględnieniem Fair Trade

Zrównoważone zamówienia publiczne z uwzględnieniem Fair Trade

Kampania na rzecz zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce.

(Opracowanie PSSH na podstawie materiałów Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie)
Zrównoważone zamówienia publiczne to temat często traktowany po macoszemu przez instytucje publiczne, o którym wciąż niewiele wiadomo. Dzięki nowym analizom Fundacji Kupuj Odpowiedzialne i raportom sporządzonym przez warszawskie Centrum.CSR sytuacja może się zmienić. Jeśłi działania organizacji pozarządowych przyniosą oczekiwane skutki możemy spodziewać się, że produkty Sprawiedliwego Handlu zaistnieją w zamówienia publicznych w Polsce.

Do kwietnia 2016 polskie Prawo zamówień publicznych musi zostać dostosowane do nowych dyrektyw UE z 2014 r. Zwiększają one między innymi możliwości  dokonywania bardziej zrównoważonych zakupów przez instytucje publiczne. W związku z tym krakowska Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie postanowiła przybliżyć dwa kluczowe aspekty zrównoważonych zamówień publicznych w eksperckich analizach tematycznych:
•    ZRÓWNOWAŻONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W KONTEKŚCIE ŁAŃCUCHA DOSTAW
•    OZNAKOWANIA W ZRÓWNOWAŻONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Prezentują one koncepcję zrównoważonych zakupów instytucji publicznych oraz wskazują możliwe praktyczne rozwiązania. Wśród oznakowań wymienione zostały etykiety Sprawiedliwego Handlu. Pełny tekst materiałow udostępnionych przez FKO zamieszczony jest tutaj.

CZYM SĄ ZRÓWNOWAŻONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE?
Kupując w sposób zrównoważony, instytucje publiczne nie powinny kierować się jedynie ceną i jakością produktów, ale uwzględniać także aspekty społeczne i/lub ekologiczne. Np. przy zakupie określonych produktów zamawiający powinien odnieść się do całego łańcucha dostaw i pełnego cyklu życia produktu, poczynając od sposobu wydobycia surowców i towarzyszących mu kontekstów społecznych i środowiskowych (np. czy łamane były prawa pracownicze, czy istniało ryzyko pracy dzieci, czy wydobycie pogorszyło stan lokalnego środowiska etc.), przez sposób wytwarzania gotowego produktu (np. czy pracownicy/ce mogli się zrzeszać, czy proces produkcji był jak najbardziej neutralny dla środowiska) po sposoby jego utylizacji (czy produkt nadaje się do recyklingu). Tak kompleksowe podejście do zamówień publicznych wydaje się na pierwszy rzut oka zadaniem karkołomnym i mało realistycznym, jednak istnieją narzędzia z powodzeniem stosowane już np. w krajach skandynawskich czy Wielkiej Brytanii, które mogą znacznie ułatwić formułowanie ZZP. Należą do nich przede wszystkim etykiety, oznakowania oraz certyfikaty społeczne i ekologiczne.

Zobacz raport Fundacji Centrum.CSR na temat stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce.