Zaktualizowane standardy Fairtrade

15 lipca 2021 roku opublikowany został dokument stworzony przez Fairtrade International, który dotyczy aktualnych zasad przyznawania Certyfikatu Sprawiedliwego Handlu drobnym producentom kawy oraz praktyk handlowców. Zasady weszły w życie tego samego dnia.

Standardy Fairtrade

Nowe standardy powstały w celu wzmocnienia praktyk Sprawiedliwego Handlu, zaangażowania w walkę o prawa człowieka i środowisko. W ostatnich latach coraz częściej dochodziło do nieuczciwych praktyk handlowych w powyższych obszarach. Nowe normy dotyczą drobnych producentów oraz handlowców. Okres przejściowy, czyli czas, w którym drobni producenci i handlowcy mogą przygotować się na zmiany oraz stopniowo je wprowadzać, dla praktyk związanych z handlem, potrwa od 15 lipca 2021 do 15 stycznia 2022 r. Dla praktyk związanych z prawami człowieka i ochroną środowiska okres ten to 15 lipca 2021-15 lipca 2022.

Filiżanka kawy

Zmiany

W obszarze praktyk handlowych wprowadzone zostaną m.in. poniższe zmiany:

  1. będzie trzeba podawać bardziej szczegółowe informacje dotyczące produkcji i pracy na plantacjach (dotyczy spółdzielni, producentów, organizacji); będą działać nowe mechanizmy monitorowania informacji o produkcji i sprzedaży.
  2. kładziony będzie większy nacisk na kryteria kontraktowe, które muszą być zgodne z przepisami krajowymi i branżowymi;
  3. role ekspertów będą bardziej jasne;
  4. bardziej przejrzyste będą też klauzule dotyczące cen minimalnych oraz premii;
  5. jeżeli certyfikowana organizacja sprzedaje produkt zarówno z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu, jak i bez certyfikatu (czyli na warunkach konwencjonalnych) to te produkty, które sprzedawane są na warunkach konwencjonalnych będą utrzymywane co najmniej na poziomie rynkowym, bez rabatów. 

Prawa człowieka i ochrona środowiska

Należało także ustalić nowe kryteria dotyczące zarówno praw człowieka, jak i ochrony środowiska. Od producentów wymaga się, by przeprowadzali dodatkowe procedury dotyczące walki z pracą dzieci i pracą niewolniczą. 

Producenci są zobowiązani, aby przeprowadzać okresowe oceny zagrożeń środowiska. Muszą także stworzyć plan działania, którego celem będzie walka ze zmianami klimatu, jak i przystosowanie się do nieodwracalnych już zmian. Docelowo wprowadzić muszą zrównoważone praktyki rolnicze. 

Wprowadzenie powyższych zmian ułatwią regularne szkolenia czy materiały edukacyjne. Dokument dotyczący nowych zasad można przeczytać TUTAJ.

Polecamy także nasz artykuł na temat dyrektywy Human Rights Due Diligance, który znajduje się TUTAJ.

Źródła:
Updating our coffee standard to be future-fit, www.fairtrade.net, dostęp: 3.08.2021

Opracowała: Iga Woźniak