World Fair Trade Day – Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu 13 maja 2017

 World Fair Trade Day

World Fair Trade Day – Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu 13 maja 2017

Po raz kolejny w drugą sobotę maja (13.05) obchodzimy Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu (World Fair Trade Day). Jest to okazja do zademonstrowania solidarności z cierpiącymi biedę drobnymi wytwórcami rękodzieła, rolnikami i pracownikami najemnymi z krajów globalnego Południa. To za ich sprawą na półki naszych sklepów trafia herbata, kawa, kakao, banany i inne egzotyczne owoce, ubrania z bawełny i wiele innych powszechnie znanych produktów. Polskie organizacje Sprawiedliwego Handlu zachęcają do przyłączenia się do obchodów poprzez licznie organizowanych imprezach w miastach, szkołach. Poniżej przedstawiamy inicjatywy towarzyszące i zapraszamy do udziału.

Zostań Agentem Zmiany

Już trzeci raz z inspiracji WFTO tworzony będzie ogólnoświatowy łańcuch ludzi dobrej woli pod hasłem Zostań Agentem Zmiany (Be an Agent for Change). Ludzkie łańcuchy formujemy rodzinnie, w firmach, klubach, grupach towarzyskich, klasach szkolnych. Aby świat się o tym dowiedział publikujmy zdjęcia, selfie grupowe i filmiki z hastagami :#FairTrade #FairTradeDay #AgentForChange i @Fair.Trade.100.PSSH.

Human chain

Weź udział w dorocznym Fairtrade Challenge

Dzięki osobom takim jak Ty ponad 1,6 miliona ludzi pracuje w lepszych warunkach.
Czas powiedzieć o tym światu!
Jak?
Kup produkt ze znakiem Fairtrade, może być duży lub mały i przyłącz się do akcji #fairtradechallenge!
Zrób i wstaw zdjęcie na Instagram, Facebook lub Twitter i pokaż innym, że jesteś fair! Użyj hashtagów #jestemfair #fairtradechallenge #fairtradereporter
Pełny opis akcji znajduje się tutaj.

Można też zrobić zdjęcie z bananem z oznakowanym znakiem certyfikacyjnym Fairtrade. W dniach 11-14 maj w 600 sklepach sieci LIDL w całej Polsce dostępne są banany ze Sprawiedliwego Handlu.

Maj 2017 to wyjątkowy czas dla Sprawiedliwego Handlu. Na zaproszenie Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska przyjeżdżają do naszego kraju przedstawicielki związku drobnych producentów bananów Fairtrade ASOGUABO z Ekwadoru. Otwarte spotkania odbędą się w Warszawie (10 V), Krakowie (13 V), Wrocławiu (14 V), Katowicach (17 V) i Łodzi (20 V). Szczegóły na stronie na stronie internetowej Fairtrade Polska.

O WFTDay

Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu obchodzony jest w drugą sobotę maja każdego roku z inicjatywy Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (WFTO). Stanowi on ogólnoświatowy festiwal wydarzeń promujących Sprawiedliwy Handel i jego wymierny wkład w walkę z ubóstwem, wyzyskiem, zmianami klimatycznymi i kryzysem ekonomicznym, które najsilniej oddziałują na najbardziej wrażliwe społeczeństwa na świecie. Globalny kryzys potwierdził potrzebę wprowadzenia sprawiedliwych i zrównoważonych gospodarek zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Handel powinien przynosić korzyść najbardziej wrażliwym grupom społecznym i zapewnić im stabilne źródło utrzymania poprzez stwarzanie dogodnych warunków drobnym producentom i tym znajdującym się w niekorzystnej sytuacji. Do znacznego wzrostu sektora Sprawiedliwego Handlu na całym świecie przyczyniają się miliony producentów, handlowców, przedsiębiorstw, decydentów, organizacji wspierających oraz wolontariuszy. Obchody WFTDay w Polsce są wspierane przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska – wyłącznego przedstawiciela Fairtrade International na Polskę i przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu – organizację członkowską WFTO.

Co to jest produkt Fair Trade?

Produktem Sprawiedliwego Handlu jest każdy produkt dostarczany przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego Handlu (www.wfto.com) lub produkt oznaczony certyfikatem potwierdzającym, że przy jego produkcji wypełniono standardy Sprawiedliwego Handlu weryfikowane w ramach systemów certyfikacji Fairtrade (www.fairtrade.net), Naturland Fair (www.naturland.de), Ecocert Fair Trade (www.ecocert.com) oraz Fair for Life (www.fairforlife.org).

World Fair Trade Day – Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu 13 maja 2017

Sprawiedliwy Handel, a Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

Ruch Fair Trade to działanie na rzecz poprawy warunków życia drobnych wytwórców z krajów rozwijających się poprzez zapewnienie im dostępu do rynku na sprawiedliwych zasadach. Kierujące się w swym działaniu 10. Zasadami Fair Trade Organizacje Sprawiedliwego Handlu realizując swoją misję przyczyniają się do poprawy warunków życia i gospodarowania producentów żywności i rękodzieła z Południa poprzez swoje codzienne praktyki handlowe.

Jako świadomi i odpowiedzialni konsumenci kupując produkty Sprawiedliwego świadomie wspieramy ich wytwórców dając im szansę na godne życie z pracy własnych rąk. Przyczyniamy się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju naszej planety. Zasady Fair Trade w oczywisty sposób odnoszą się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Suistanable Developement Goals- SDG). Sprawiedliwy Handel przyczynia się do: zwalczania ubóstwa ( SDG nr 1), walki z głodem (SDG nr 2), zapewnienia równości płci (SDG 5), wzrostu gospodarczego i godnych warunków pracy (SDG 8), zmniejszenia nierówności (SDG 10), odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (SDG 12) i ochrony środowiska naturalnego (SDG 13).

WFTO AME - Facebook-Post-Template---Human-Chain-Photos