A4C Yellow-Orange badge

World Fair Trade Day – Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu