World Fair Trade Day 2017

Indonesian Fair Traders Human Chain

World Fair Trade Day 2017 – Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu 13 maja

Dziewiąta Zasada Fair Trade sformułowana przez World Fair Trade Organization dotyczy promocji idei Sprawiedliwego Handlu. Oznacza to że wszyscy członkowie tej organizacji zobowiązują się do działań na rzecz budowy wrażliwości mieszkańców na sytuację i warunki w jakich zyją mieszkańcy krajów Południa. Jedną z najlepszych okazji sa obchody Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu. Tegoroczna edycja już po raz trzeci odbywa się pod hasłem Zostań Agentem Zmiany (Be an Agent for Change). Jest to wezwanie do działania ręka w rękę przeciwko niesprawiedliwym praktykom handlowym oraz do promocji zasad Fair Trade w całych łańcuchach dostaw produktów. W tej akcji staramy się pokazać solidarność z wytwórcami z krajów rozwijających się poprzez wzajemne udostępnienia fotografii pokazujących łańcuch ludzi dobrej woli – Agentów Zmiany.

Co i jak można zrobić aby zostać Agentem Zmiany?

Ludzkie łańcuchy pokazują naszą solidarność. Formujmy je rodzinnie, w firmach, klubach, grupach towarzyskich, klasach szkolnych. Aby świat się o tym dowiedział robimy i publikujmy zdjęcia, selfie grupowe z napisem Popieram Fair Trade lub Popieram Sprawiedliwy Handel. Jeśli nie macie pod ręką pisaka i kartki można zrobić zdjęcie trzymając jakikolwiek produkt Sprawiedliwego Handlu przed sobą. Może to być paczka kawy, czekolada, herbata z certyfikatem SH.  Do zdjęć na Facebooku lub Instagramie dodajemy hashtagi #FairTradeDay #AgentForChange i @Fair.Trade.100.PSSH.

Prześlijcie nam filmiki video

WFTO będzie zbierać materiały wideo z całego świata aby zrobić z nich jeden film. Przysyłajcie nam swoje filmiki, zobaczcie krótki materiał instruktażowy:

Inną formą świętowania może być przyłączenie się do organizowanego przez Fairtrade International w maju na całym świecie wydarzenia Fairtrade Chalange. Jego zasady zostały opisane tutaj. Do zdjęć warto dorzucić przy tej okazji wyżej wymienione hashtagi.

Jeśli chcielibyście zorganizować obchody WFTDay w szkole lub na uczelni prosimy o kontakt poprzez wypełnienie formularza. Możliwe jest otrzymanie materiałów promocyjnych oraz produktów Sprawiedliwego Handlu do degustacji.

 

Human chain

Sprawiedliwy Handel, a Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

Ruch Fair Trade to działanie na rzecz poprawy warunków życia drobnych wytwórców z krajów rozwijających się poprzez zapewnienie im dostępu do rynku na sprawiedliwych zasadach. Kierujące się w swym działaniu 10. Zasadami Fair Trade Organizacje Sprawiedliwego Handlu realizując swoją misję przyczyniają się do poprawy warunków życia i gospodarowania producentów żywności i rękodzieła z Południa poprzez swoje codzienne praktyki handlowe.

Jako świadomi i odpowiedzialni konsumenci kupując produkty Sprawiedliwego świadomie wspieramy ich wytwórców dając im szansę na godne życie z pracy własnych rąk. Przyczyniamy się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju naszej planety. Zasady Fair Trade w oczywisty sposób odnoszą się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Suistanable Developement Goals- SDG). Sprawiedliwy Handel przyczynia się do: zwalczania ubóstwa ( SDG nr 1), walki z głodem (SDG nr 2), zapewnienia równości płci (SDG 5), wzrostu gospodarczego i godnych warunków pracy (SDG 8), zmniejszenia nierówności (SDG 10), odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (SDG 12) i ochrony środowiska naturalnego (SDG 13).

O WFTDay

Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu obchodzony jest w drugą sobotę maja każdego roku z inicjatywy Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (WFTO). Stanowi on ogólnoświatowy festiwal wydarzeń promujących Sprawiedliwy Handel i jego wymierny wkład w walkę z ubóstwem, wyzyskiem, zmianami klimatycznymi i kryzysem ekonomicznym, które najsilniej oddziałują na najbardziej wrażliwe społeczeństwa na świecie. Globalny kryzys potwierdził potrzebę wprowadzenia sprawiedliwych i zrównoważonych gospodarek zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Handel powinien przynosić korzyść najbardziej wrażliwym grupom społecznym i zapewnić im stabilne źródło utrzymania poprzez stwarzanie dogodnych warunków producentom małym i tym znajdującym się w niekorzystnej sytuacji. Do znacznego wzrostu sektora Sprawiedliwego Handlu na całym świecie przyczyniają się miliony producentów, handlarzy, przedsiębiorstw, decydentów, organizacji wspierających oraz wolontariuszy.

Co to jest produkt Fair Trade?

Produktem Sprawiedliwego Handlu jest każdy produkt dostarczany przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego Handlu (www.wfto.com) lub produkt oznaczony certyfikatem potwierdzającym, że przy jego produkcji wypełniono standardy Sprawiedliwego Handlu weryfikowane w ramach systemów certyfikacji Fairtrade (www.fairtrade.net), Naturland Fair (www.naturland.de), Ecocert Fair Trade (www.ecocert.com) oraz Fair for Life (www.fairforlife.org).

World Fair Trade Day 2017 – Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu