World Fair trade Day 2017 – podsumowanie obchodów na świecie

World Fair trade Day 2017 – podsumowanie obchodów na świecie. Jak co roku, w drugą sobotę maja World Fair Trade Organization (WFTO) zaprosiła swoich członków i sympatyków do utworzenia łańcucha ludzi dobrej woli na całym świecie w trakcie obchodów Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu. W ten sposób organizacja chce uświadomić uczestnikom obchodów ich rolę jako „Agentów Zmiany” (Agents for Change) w codziennym życiu. Wszyscy zostali poproszeni o stworzenie materiałów wideo z tego wydarzenia. WFTO opracowała na podstawie tych materiałów krótki film.

W ramach obchodów WFTDay Fairtrade International zorganiazowała konkurs Fairtrade Challange. Według danych zebranych przez tę organizację  w niemal 4000 miejscach na całym świecie w wydarzeniu wzięło udział ponad 2 miliony osób. Dzięki temu stały się one najważniejszym wydarzeniem promującym Fair Trade w tym roku na świecie. Obchody były zorganizowane m.in. na 13 uniwersytetach, 250 wspólnotach gdzie organizowano śniadania z produktami Fair Trade. Dyrektor Generalny Fairtrade International Dario Soto Abril podsumował z zachwytem tegoroczną edycję święta Sparwiedliwego Handlu – „To fantastyczne widzieć tak wielu wspierających Fair Trade wolontariuszy, producentów i polityków świętujących razem na cąłym świecie”…

Polskie Stowarzyszenie sprawiedliwego Handlu i Fundacja Fairtrade Polska – organizacje wspierające obchody WFTDay 2017 dziękują wszystkim uczestnikom wydarzeń w Polsce.

Materiał opracowano na podstawie informacji ze strony Fair Trade Advocacy Office World Fair Trade Day 2017: the largest Fair Trade celebration

World Fair trade Day 2017 - podsumowanie obchodów na świecie

World Fair trade Day 2017 – podsumowanie obchodów na świecie