„Wirus nierówności” szansą na zmiany wg OXFAM

OXFAM to międzynarodowa organizacja, której celem jest walka z ubóstwem, głodem, zmianami klimatu, nierównościami ze wzgędu na płeć oraz pomoc krajom rozwijającym się. Jej członkami są organizacje non-profit z całego świata, które działają w tych samych obszarach.

Podczas tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego OXFAM przedstawił raport, który został stworzony na podstawie badań naukowców z 79 państw. Są to m.in. specjaliści z takich dziedzin jak: ekonomia, ochrona zdrowia, prawa człowieka i humanitaryzm. Co przedstawia dokument?

Wirus nierówności

Organizacja nazywa pandemię koronawirusa „wirusem nierówności”. Kryzys spowodowany przez COVID-19 uwydatnił nierówności majątkowe ze względu na płeć czy rasę. Ponad 2 miliony ludzi straciło życie, setki milionów ludzi popada w ubóstwo, natomiast najbogatsze jednostki oraz korporacje prosperują tak, jak przed początkiem pandemii. Fortuny najbogatszych w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy powróciły do stanu „przedcovidowego”. Najbiedniejsi będą wychodzić z kryzysu przez co najmniej dekadę.Dzieci z jednego z krajów afrykańskich.

Kryzys uwydatnił nie tylko różnice, ale hierachię wartości. Okazało się, jak istotna jest ochrona zdrowia czy służby publiczne. Warto podkreśić, że personel służb medycznych zarabia mniej, niż niejedna osoba na stanowisku administracyjnym czy menadżerskim w zupełnie innych branżach. Jest to fakt, który powinien być podstawą do zmian politycznych i gospodarczych na świecie. COVID-19 pokazał nam także, kto w rzeczywistości ma znaczenie: nauczyciele, kierowcy autobusów, lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze. Zawody, które do tej pory nie były doceniane i nie były dobrze opłacane.

Żyjemy w świecie, w którym 2000 bilionerów ma tak duży majątek, że nie wydaliby go nawet gdyby żyli tysiąc razy dłużej. To świat, w którym ponad połowa ludzkości musi pracować za mniej niż 5,50 dolarów na dzień. Świat, w którym dziesięciu najbogatszych mogłoby zapłacić za szczepionki przeciw COVID-19 dla wszystkich ludzi i zapobiec ubóstwu spodowowanemu pandemią.

Systemy gospodarcze

Przyczyną nierówności są systemy gospodarcze, które na całym świecie, przez lata, wzmacniały pozycję bogatych i osłabiały pozycję biednych. Jak głosi raport: 

Cytat z raportu OXFAM.Obecny kształt gospodarki to najprostsza droga to pogłębiania różnic. Potrzebna jest narracja, której wspólnym mianownikiem będzie antyrasizm, antyseksizm oraz wyrównanie szans. Zwłaszcza w kontekście rasy i pochodzenia.

Pandemia jako punkt zwrotny

Nierówności i ubóstwo nie są zjawiskami, które muszą być wpisane w historię świata. Pandemia wykazała najsłabsze punkty obecnego stanu rzeczy. Są to niedofinansowanie (bądź brak) opieki zdrowotnej, brak dostępu do wody i urządzeń sanitarnych, luki prawne w prawie pracy, niepewność socjalna a także zmiany klimatu.

Obowiązkiem rządów jest teraz zmiana kształtu gospodarki i umożliwienie najsłabszym i wykluczonym wyrównania swoich szans. OXFAM wyróżnia kroki, które powinniśmy przejść, jako globalne społeczeństwo, by wreszcie coś zmienić.

Sprawiedliwy Handel

Jednym ze sposobów na osiągnięcie celów, które przedstawia OXFAM jest Sprawiedliwy Handel. Sprawiedliwa płaca, równość płci, ekologia czy walka z niewolnictwem, to tylko kilka z Zasad Sprawiedliwego Handlu, które wpisują się w realizację zmian opisanych przez OXFAM. Pandemia koronawirusa pokazała nam, że obecnie zmiany potrzebne są tak, jak nigdy wcześniej.

Pełny raport OXFAM dostępny jest TUTAJ.

Opracowała: Iga Woźniak