Większe przychody plantatorów kakao

Fairtrade International opublikowało wyniki badań, które dowodzą, że w ciągu ostatnich kilku lat przychody plantatorów kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej zwiększyły się. Plantatorzy, którzy uprawiają kakao zgodnie z Zasadami Sprawiedliwego Handlu osiągają dochody wyższe aż o 85%. Większa część ludzi żyje powyżej skrajnego ubóstwa. 

Większe przychody

Ankieta, która została przeprowadzona dotyczy danych z ostatnich 4 lat. W ciągu tego czasu roczny średni dochód przypadający na jedno gospodarstwo domowe stopniowo się zwiększał: 2 670 USD w sezonie 2016/17 oraz 4 937 USD w sezonie 2020/21, co stanowi wzrost o 85% wynikający częściowo ze zwiększonych przychodów od sprzedaży i dywersyfikacji kakao poprzez dochody w naturze i poza gospodarstwem. Warto wyjaśnić, że przychody w naturze to np. rzeczy, takie jak sprzęt, czy nabyte prawa. Ponadto znaczna liczba rolników produkujących kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej wyszła ze skrajnego ubóstwa, a 61% gospodarstw domowych rolników żyje powyżej granicy skrajnego ubóstwa. W sezonie 2016/17 42% rolników żyło powyżej tej granicy. 

Plantator Kakaco

Należy wspomnieć, że wyniki poprzedniej ankiety zaowocowały zwiększeniem premii oraz ceny minimalnej. Fairtrade jest jedynym systemem certyfikacji, który ma obowiązkową cenę minimalną, która działa jak siatka bezpieczeństwa dla rolników, gdy ceny rynkowe spadają, jednocześnie pozwalając im czerpać korzyści, gdy ceny rosną.

Dochody mają kluczowe znaczenie w osiągnięciu zrówoważonych systemów żywnościowych na świecie. Systemów sprawiedliwych, ekonomicznych, jasnych i zbliżających nas do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Jest jeszcze wiele do zrobienia

Choć wyniki są bardzo dobre i pokazują, że Sprawiedliwy Handel realnie zmienia życie drobnych rolników i pracowników najemnych z krajów rozwijających się, to jest jeszcze wiele do zrobienia. Nadal istnieją gospodarstwa domowe, w których mieszkańcy nie zarabiają na życie. Oznacza to nie tylko, że żyją oni w ubóstwie, ale także, że dzieci z tych gospodarstw narażone są na brak dostępu do edukacji oraz na niewolniczą pracę. To, co jest potrzebne, by odwrócić proces pogłębiania ubóstwa tych, którzy już w nim żyją, to stabilne ceny, długoterminowe umowy oraz dywersyfikacja upraw. Jest to istotne zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19. 

Wybory konsumentów 

Każdy konsument ma ogromny wpływ na to, jak wygląda współczesna gospodarka i handel. Każdy z nas może wesprzeć drobnych rolników i pracowników najemnych z krajów rozwijających się kupując produkty z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu. Są to głównie kakao, kawa, herbata, banany, ale i ubrania, rękodzieło i wiele innych produktów. Codzienne wybory maja znaczenie.

Źródła:

New Study Shows Higher Incomes for Fairtrade Cocoa Farmers, www.fairtrade.net, dostęp: 12.08.2021, artykuł dostępny TUTAJ.

Cocoa Farmer Income, www.fairtrade.net, dostęp: 12.08.2021, raport dostępy TUTAJ.

Opracowała: Iga Woźniak