W Polsce łamane są prawa człowieka! Podpisz petycję

W Polsce łamane są prawa człowieka. Podpisz petycję, by zatrzymać nieuczciwe praktyki przedsiębiorców wobec swoich pracowników. Państwo nie robi wystarczająco dużo, by to zmienić. Dlatego jako członkowie koalicji CSR Watch zwracamy się do Was z prośbą o podpisanie petycji kierowanej do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz do Rady Ministrów.

Każdego dnia w Polsce łamane są prawa człowieka

Potrzebne są nowe przepisy, które zachęcą polskich przedsiębiorców do poszanowania praw człowieka w całym łańcuchu wartości, powstrzymają firmy przed wpływaniem negatywnie na realizację tych praw oraz zapewnią poszkodowanym dostęp do środków naprawczych.

W Polsce rośnie zjawisko pracy przymusowej (niewolniczej) oraz pracy dzieci. Nagminnie zdarzają się nieprawidłowości w wypłacaniu wynagrodzeń. Są osoby, którym można wypłacać kwoty niższe niż średnia krajowa i jest to zgodne z polskim prawem. Agencje pracy „wypożyczają” pracowników, na co nie ma żadnego zapisu w prawie, stąd wiele nadużyć i nieprawidłowości. Warunki pracy wielu osób zagrażają ich zdrowiu i życiu. Przepisy związane z prawem hotelarskim są niekompletne. Ponadto umożliwiają wykorzystywanie seksualne dzieci. Osoby zakładające związki zawodowe spotykają się często z represjami ze strony pracodawców. 

Brak działań ze strony polskiego rządu

Zapowiadany przez Komisję Europejską projekt Dyrektywy dotyczącej Zrównoważonego Ładu Korporacyjnego, wciąż nie został opublikowany a termin jego publikacji jest ciągle przekładany. Prace jednak trwają i ważne jest, by poszczególne Państwa jasno zakomunikowały, że oczekują od Komisji ambitnego projektu, który będzie skutkował lepszą ochroną praw człowieka przez przedsiębiorstwa i pracodawców. Rząd polski do tej pory tego nie zrobił.

Podpisz petycję

TEKST PETYCJI

Wzywamy polski rząd do podjęcia działań, zapewniających skuteczną ochronę praw człowieka w biznesie, a w szczególności:

  • do zadeklarowania poparcia dla ambitnej europejskiej Dyrektywy dotyczącej Zrównoważonego Ładu Korporacyjnego (Dyrektywa), obejmującej obowiązkową należytą staranność dot. praw człowieka i odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich poszanowanie;
  • do odpowiedzialnej postawy podczas negocjacji ostatecznego kształtu Dyrektywy;
  • do niezwłocznego podjęcia działań legislacyjnych na poziomie krajowym, które zapewnią ochronę ofiarom negatywnego wpływu biznesu na poszanowanie i realizację ich praw.

Petycję można podpisać TUTAJ