Utracona szansa KE na zwalczenie nieuczciwych praktyk handlowych

Utracona szansa KE na zwalczenie nieuczciwych praktyk handlowych

Nowy raport Komisji Europejskiej na temat nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolnych został określony przez działaczy społecznych mianem „utraconej szansy”

Utracona szansa KE na zwalczenie nieuczciwych praktyk handlowych

Raport KE “Unfair Business-To-Business Trading Practices (UTPs) in the Food Supply Chain” został opublikowany 29 stycznia. Jednak Fair Trade Advocacy Office (Bruksela) oraz Traidcraft (Wielka Brytania) twierdzą, że Komisja Europejska nie wykorzystała szansy na zatrzymanie nieuczciwych praktyk handlowych, które wpływają na życie wielu rolników, pracowników oraz przedsiębiorstw zarówno w Europie jak i poza nią.  Zamiast podjęcia konkretnych kroków Komisja opowiedziała się za dobrowolną inicjatywą, powołaną przez sektor prywatny oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Sergi Corbalán, dyrektor wykonawczy FTAO powiedział:  „W całej Europie dostrzec można, iż sprzedaż żywności skoncentrowana jest w rękach coraz mniejszej liczby jednostek. Detaliści działający w kilku państwach członkowskich UE scentralizowali źródło zaopatrzenia, co z kolei ogranicza zdolność krajowych organów wykonawczych w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym w ramach ich jurysdykcji. Wzywamy Komisję Europejską do utworzenia struktur współpracy w celu promowania wymiany informacji oraz prowadzenia wspólnych dochodzeń przez państwa członkowskie UE. Wszyscy rolnicy dostarczający produkty na rynek europejski powinni mieć możliwość anonimowego wniesienia skarg, niezależnie od tego, czy znajdują się w kraju UE czy poza jej terytorium”.

Napiętnowana sieć „Tesco”

Utracona szansa KE na zwalczenie nieuczciwych praktyk handlowych

Fiona Gooch z Traidcraft stwierdziła: „W tym tygodniu, brytyjska organizacja strażnicza Groceries Code Adjudicator stwierdziła, że Tesco regularnie płaciła zaniżone stawki swoim dostawcom lub nie płaciła im na czas, aby sztucznie zawyżyć zyski.  Tesco działa w całej Europie. Niemal od początku zaangażowane było w  dobrowolną inicjatywę dotyczącą łańcucha dostaw (the voluntary Supply Chain Initiative). Nie powstrzymało to jednak Tesco od stosowania tych oburzających praktyk wobec swoich dostawców. Informacje rynkowe wskazują, że jest to wysoce prawdopodobne, iż inni detaliści działają w podobny sposób, aby pozostać konkurencyjnymi. Bezczynność Komisji Europejskiej  w tym zakresie pozostawia więc dostawców narażonych na nieuczciwe praktyki handlowe, które obejmują m.in. opóźnione płatności, jednostronne zmiany w umowach i nieuczciwej przesunięcia ryzyka na dostawców. Badania pokazują, że gdy supermarkety przerzucają ryzyko na swoich dostawców w postaci opóźnionych płatności lub dodatkowych kosztów, ryzyko te jest często „przekazywane” dalej, w dół łańcucha dostaw. Ostatecznie może to prowadzić do wyzysku pracowników i producentów w krajach rozwijających się. Skutkiem  dla konsumentów jest mniejsza ilość innowacyjnych produktów i większe ryzyko  skandali takich jak ten odnośnie końskiego mięsa w przyszłości. „

50.000 obywateli  UE podpisało petycję Make Fruit Fair wzywającą komisarz Bieńkowską do stworzenia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym.

Użyteczne materiały:

  1. EC Report on “Unfair Business to Business Trading Practices in Food Supply chains” http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8648&lang=en
  2. More information on the FTAO Power in Supply Chains campaign: fairtrade-advocacy.org/power
  3. Recent report highlighting how workers and farmers bear the risk of unfair trading practices. ‘Banana splits: Bananas, supermarkets, and a tale of Unfair Trading Practices’ is available to download at http://www.fairtrade-advocacy.org/ftao-publications/press-releases/press-release-2015/867-the-human-cost-of-cheap-bananas#sthash.SJt8tN2v.dpuf
  1. Recent photos of banana and pineapple production in Costa Rica are available at flickr.com/photos/bananalink/albums/72157658379715533 . The photos are from Feedback (http://feedbackglobal.org/) who undertook field research in Costa Rica for the report. Please feel free to use any of these photos, credited to Feedback.
  2. UK Groceries Code Adjudicator released report 26 January into investigation of Tesco breach of Groceries Supply Code of Practice, a fair purchasing code. GCA conducted a thorough investigation covering the period from 25 June 2013 to 5 February 2015 and found the retailer had acted unreasonably when delaying payments to suppliers, often for lengthy periods of time, sometimes making unilateral deductions from suppliers. https://www.gov.uk/government/news/tesco-breached-code
  1. Tesco Group Food division is the centralised sourcing department for fresh food and store-brand grocery products and was set up in 2010. Tesco sources products from more than 70 countries which are then sold through different retail formats in the countries Tesco operates in.
  2. The British Institute of International and Comparative Law report sets out how Unfair Trading Practices can be stopped in EU supply chains: biicl.org/documents/188_fair_relations_in_the_food_supply_chain.pdf
  3. More information on the Make Fruit Fair campaign: makefruitfair.org

Media contacts

Sergi Corbalán, Executive Director. Fair Trade Advocacy Office, Brussels, Belgium

corbalan@fairtrade-advocacy.org; +32 (0) 2 543 19 23

Fiona Gooch, Senior Policy Adviser, Traidcraft, UK

Fiona.Gooch@Traidcraft.org

+44 (0) 20 3152 5713