Zespół Szkół Handlowych z Katowic- Szkołą Przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu

Zespół Szkół Handlowych z Katowic- Szkołą Przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu

Zespół Szkól Handlowych im Bolesława Prusa z Katowic od wielu lat jest zaangażowany w działania promujące Sprawiedliwy Handel i zrównoważony rozwój. Dzięki wspólnej pracy grona nauczycielskiego i uczniów  szkoła, wypełniła kryteria uzyskania tytułu „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu”. 

reWręczenie certyfikatu potwierdzającego przyznanie tytułu odbyło się w trakcie sesji Rady Miasta Katowice w dniu 1 kwietnia 2015. Po prezentacji Radnym idei Sprawiedliwego Handlu  dokonanej przez koordynatora kampanii SPdSH Tadeusza Makulskiego wręczenia tytułu „Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu” dla Zepołu Szkół Handlowych im B.Prusa dokonali Pezydent Miasta- Pan Marcin Krupa i Pani Krystyna Siejna Przewodnicząca RM. Na sesji obecni byli uczniowie szkoły . Inicjatywa spotkała się z aprobatą Radnych, którzy deklarowali chęć wsparcia akcji na rzecz uzyskania dla Katowic analogicznego tytułu.

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jest prowadzona w Polsce w ramach współpracy Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu i Fundacji Koalicja Sprawiedliwego Handlu.