Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu

img_2404

Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu – kampania w Polsce

Szkoła przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu to placówka edukacyjna, w której prowadzona jest edukacja globalna z uwzględnieniem tematyki Sprawiedliwego Handlu oraz dostępne są produkty Sprawiedliwego Handlu. Aby uzyskać taki tytuł, należy spełnić kryteria określone przez organizacje odpowiadające za prowadzenie kampanii w Polsce tj. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu i Fundację Fairtrade Polska. 

Kampania pomaga młodym ludziom zrozumieć mechanizmy działania rządzące światowym handlem, a także sposoby, dzięki którym ma on szansę stać się bardziej sprawiedliwym. Ideą kampanii jest aktywne działanie uczniów i nauczycieli na rzecz popularyzacji wiedzy dotyczącej globalnych współzależności,
odpowiedzialnej konsumpcji oraz SH, zarówno w szkołach jak i w społecznościach lokalnych. Sukces zapoczątkowanej w 2007 w Wielkiej Brytanii kampanii zachęcił także aktywistów w innych krajach do jej podjęcia. Kampania objęła swym zasięgiem szkoły, m.in. w takich krajach jak Irlandia, USA, Hiszpania, Francja, Niemcy, Austria, Czechy, Polska. Więcej o kampanii w szkołach przeczytaj na stronie dedykowanej kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Piątkowska Szkoła Społeczna jako pierwsza w Polsce uzyskala tytuł w dniu 8 maja 2014. Lista Szkól Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu jest dostępna tutaj.

Rozwój kampanii w Polsce

img_245110 listopada 2012 roku Poznań, jako pierwsze miasto w Polsce, uzyskało zaszczytny tytuł „Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” (odnowiony w 2014 roku na kolejne 2 lata), co wiązało się z podjęciem przez Radę Miasta stosownej uchwały, zaistnieniem lokalnej grupy aktywistów, prowadzeniem działań promocyjnych oraz obecnością produktów Fair Trade podczas wydarzeń organizowanych przez miasto i w punktach sprzedaży. Atmosfera poparcia dla Sprawiedliwego Handlu wywołana udaną kampanią na poziomie miejskim sprzyjała zainteresowaniu tematyką SH w szkołach. W 2014 roku po wypełnieniu stosownych kryteriów Szkołami Przyjaznymi dla Sprawiedliwego Handlu zostały jako pierwsze Szkoła Piątkowska oraz II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. Jako trzecia szkoła w kraju tytuł ten otrzymał Zespół Szkół Handlowych w Katowicach w kwietniu 2015. Kampania z powodzeniem rozwija się w innych szkołach. Polska kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu wraz Fundacją “Koalicja Sprawiedliwego Handlu”, jest częścią Międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja mieszkańców do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających zrównoważony rozwój.

Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu