Światowy Tydzień Walki z Ubóstwem 11-17 X

Światowy Tydzień Walki z Ubóstwem 11-17 X

Sprawiedliwy Handel przerywa łańcuch ubóstwa.

Informacja prasowa World Fair Trade Organization na okoliczność Światowego Tygodnia Walki z Ubóstwem 11-17 październik 2015

Sprawiedliwy Handel przerywa łańcuch ubóstwa. Aktywiści Sprawiedliwego Handlu z całego świata, wraz z drobnymi producentami, wspierani przez konsumentów, starają się przerwać łańcuchy biedy.

Sprawiedliwy Handel rozwija się i to jest dowód, że wygrywamy naszą walkę ze skrajnym ubóstwem. Liczba członków WFTO podwoiła się ze 155 organizacji Sprawiedliwego Handlu w 2005 roku do 355 w roku 2014. W tym samym okresie obroty tych członków wzrosły czterokrotnie z 136 mln euro do 448 mln €.

Aby wyjść z ubóstwa, producenci-beneficjenci działań członków WFTO uzyskują uczciwe ceny za swoje produkty, długoterminowe bezpieczeństwo dochodowe, szkolenia dotyczące budowania potencjału i umiejętności życiowych, brak dyskryminacji, brak niewolnictwa i dobre warunki pracy.

To niedopuszczalne, że nadal istnieje ponad 1 mld ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie i głębokim niedostatku. Dlatego w WFTO, wraz z drobnymi producentami, walczymy z ubóstwem poprzez zrównoważone rozwiązania. 10 Zasad Sprawiedliwego Handlu jest naszą bronią. Ważne jest, że walka z ubóstwem odbywa się przy zaangażowaniu dotkniętych nim ludzi. Przy wsparciu konsumentów i przedsiębiorstw Sprawiedliwy Handel może odnieść jeszcze większe sukcesy na polu walki z ubóstwem” – Rudi Dalvai, Prezydent WFTO

Uważamy, że ubóstwo może być skutecznie wyeliminowane dzięki wzmocnieniu drobnych producentów poprzez handel, który traktuje wszystkie podmioty bez dyskryminacji i nadużycia siły przetargowej.

WFTO wymaga od swoich członków do przestrzegania 10 zasad Sprawiedliwego Handlu. System Gwarancji  regularnie sprawdza praktyki organizacji handlowych w celu zapewnienia przestrzegania Zasad Sprawiedliwego Handlu.

Towary opatrzone Etykietą WFTO są produkowane oraz sprzedawane przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego Handlu, prowadzące zrównoważoną gospodarką nakierowaną na rozwój swoich partnerów.

W najbliższych latach na rynku pojawi się cała gama produktów oznaczonych Etykietą Produktu WFTO, od rękodzieła poprzez modę do produktów spożywczych Etykieta jest elementem systemu Gwarancyjnego WFTO. Jednym z celów Sprawiedliwego Handlu  jest poprawa warunków życia i wspólnotowości producentów poprzez współpracę i handel w ramach uzgodnionego zbioru zasad. Ten cel zostanie zrealizowany pod warunkiem, że organizacje będą przestrzegać 10 zasad Sprawiedliwego Handlu.

Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu (WFTO) jest globalną siecią organizacji z ponad 75 krajów, w całej Afryce i na Bliskim Wschodzie, w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej, Ameryki Północnej i Pacyfiku, reprezentujących cały łańcuch dostaw Sprawiedliwego Handlu. Członkostwo w WFTO zapewnia Organizacjom Sprawiedliwego Handlu wiarygodność i identyfikację dzięki międzynarodowemu systemowi gwarancyjnemu; miejsce nauki, w którym członkowie spotykają się z podobnie myślącymi ludźmi z całego świata; narzędzia i szkolenia w celu zwiększenia dostępu do rynku; i wspólny głos, który mówi głośno o Sprawiedliwym Handlu. WFTO jest domem uczciwych handlowców: producentów, sprzedawców, eksporterów, importerów, hurtowników i detalistów, które wykazują 100% zaangażowanie w Sprawiedliwy Handel i stosują 10 zasad Sprawiedliwego Handlu WFTO w codziennej pracy. Prace i osiągnięcia jej członków sprawiają, że WFTO jest światowym autorytetem w dziedzinie Sprawiedliwego Handlu i strażnikiem wartości i zasad Fair Trade.

System Gwarancji WFTO oparty jest na najlepszych wypróbowanych praktykach Wewnętrznego Systemu Kontroli Grup Producenckich (ICS), Systemów Gwarancji Partycypacyjnych (PGS) i doświadczeniach członków WFTO. Aby dowiedzieć się więcej o Systemie Gwarancji WFTO, odwiedź naszą stronę internetową www.WFTO.com.